นายศิวกร วิริยะฐิติพร

ผมชื่อนายศิวกร วิริยะฐิติพร อายุ18ปีครับ ชอบถ่ายภาพ และชื่นชอบการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์ม เป็นคนนิ่งๆ และเข้ากับคนอื่นง่าย พร้อมที่จะเรียนรู้และเข้าใจ ใส่ใจผู้อื่น