กัลยา ศรีนันทวงศ์

วิ่งอัลตร้าเทรล, เทรกกิ้ง, ปีนผา, ผจญภัย, ท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ
แข่งขันวิ่ง, วิ่งเทรล, วิ่งอัลตร้าเทรล,​Obstacle race, Adventre race,