NenReview Blogger

เราเป็นคนที่ชอบเขียนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ทุกอย่างที่เขียนมาจะเน้นเหมือนเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพราะงั้นรีวิวทั้งหมดจะค่อนข้างเน้นไปที่ความจริง ของการไปพัก หรือเดินทางไปที่แต่ละที่จริงๆ