โธ่หมอน (วรัญญา วารี)

สวัสดีเรา โธ่หมอน
เราเองชอบเดินทางไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
ความฝันเราอยากเดินทางต่างเเดนไกล อยากพิชิตยอดเขาสูง 8000 up แนวเทือกเขาหิมาลัยสักครั้ง

หากชอบเดินทาง " เราคือเพื่อนกัน " ยินดีและอยากรู้จัก