Pao D Chonlatan

สวัสดีครับ ผมชื่อเปา ทำงานอยู่ที่เกาะช้าง อยากจะเขียนรีวิว สถานที่ ที่ชื่อว่า เกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับ เป็นสถานที่ที่ผู้คนไม่ค่อยไป เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยเจริญแต่อ้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ผมจึงอยากเขียนรีวิวสถานที่นี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความสวยงามของ"เกาะช้างเลี้ยวซ้าย