Sasi Supanrung

นักเขียนเดินทางหน้าใหม่ที่อยากจะออกจาก comfort zone แต่ก็ไม่มีเวลาไปเที่ยวเหมือนกัน
ไม่ลองไม่รู้อ่ะเนอะ!!!