Vitamilk Milk

ชื่อมิ้ลค์ อายุ 30 ปี ชอบท่องเที่ยวและหาของอร่อยๆในระหว่างทริป ชอบถ่ายรูปและรีวิวประสบการณ์ต่างๆที่ได้ไปเจอ