รับของรางวัล

" README BEFORE YOU JOURNEY "

คะแนนคงเหลือ 0 คะแนน

Royal Phuket City Hotel ห้อง Superior Room รวมอาหารเช้า

12,000

คะแนน

มูลค่า : 1,000 บาท
แลกไปแล้ว : 10 / 10

รายละเอียดของรางวัล

Terms & Conditions

ㆍต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจองทางอีเมล์ พร้อมแนบไฟล์ E-voucher
ㆍไม่สามารถเข้าร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
ㆍต้องจองล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการ สามารถเข้าพักได้วันนี้ -31 December 2021.


หมายเหตุ ของรางวัลนี้สามารถแลกได้สูงสุด 2 ใบ / สมาชิก / เดือน