เที่ยวไม่ทิพย์

ชอบเขียนรีวิวเกี่ยวกับการกินเป็นส่วนใหญ่ การเที่ยวบางครั้ง เขียนเรื่องความรู้และประสบการณ์ชีวิต เพื่อฝึกฝนสำนวนฝนการเขียน และชอบในการเขียน

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all