เด็กหญิงต้วมเตี้ยม

ทำงานไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
ใช้งานเป็นข้ออ้างในการออกเดินทาง
ออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งแปลกใหม่...และ...มิตรภาพ

งาน...ชุมชน...ผู้คน...ต้นไม้
เดินทาง...กินเสพแสนสุข

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all