Wanderlyn

เราเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่ชอบออกเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อย ชอบพบปะพูดคุยกับคนแปลกหน้า ชอบเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนตามที่ต่างๆ ชอบภูเขา ชอบทะเล และชอบที่จะแบ่งปันประสบการณ์ที่พบเจอ

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all