กินไปเรื่อย Eat On TouR

😇 ท่องเที่ยวไปในที่ ที่ปรารถนา ภาพสวยๆ ก็เก็บบันทึกมา ... เก็บไว้ ขีดเขียนเป็นหน้าหน้า ... นั่นแหละคือคุณค่า ของความทรงจำ 🚙🚙... ว่างเมื่อไร กินไปเรื่อย Eat On TouR 🚙🚙

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all