ipaironeshot

ชอบตัวเองเวลาที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
นั่นแหละ เราจะรู้สึกว่า ยิ้มให้กับเรื่องง่ายๆบ้างก็ได้
หลายๆ ครั้งที่ได้มีโอกาสออกจาก comfort zone
และออกเดินทางสู่จุดหมายที่เราปักหมุดไว้
มีการวางแผนบ้าง ไม่ได้วางแผนบ้าง
ทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ในเวลาที่ไม่ต้องอยู่ในข้อกำหนดใดๆ

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all