ไปลามาเที่ยว

ทำงานสายถ่ายภาพมานานมาก ขอเปลี่ยนมาเป็นนักเขียนบ้าง

บันทึกการเดินทาง

ใหม่ล่าสุด

View all