จะออกไปแตะขอบฟ้า

โลกมันกว้างใหญ่ แค่ก้าวออกไป :)
http://www.facebook.com/taekhobfah
Facebook : จะออกไปแตะขอบฟ้า
Facebook Group : จะออกไปเที่ยว
Twitter : จะออกไปแตะขอบฟ้า
Instagram : taekhobfah

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all