อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5

เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ปังแน่ แค่ถ่ายที่เลย” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเลยภายใต้หัวข้อ “10 วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย”

MoreLess

อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5
2018-07-02 10:53:13 โดย Phichai Chulya - ไทย
ประกวดภาพถ่าย “ปังแน่ แค่ถ่ายที่เลย” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย ภายใต้หัวข้อ “10 วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย”

สิ่งที่ให้บล็อกเกอร์ :


องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ปังแน่ แค่ถ่ายที่เลย” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเลยภายใต้หัวข้อ “10 วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย”

เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ส่งรูปถ่ายกิจกรรมท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเมืองเลยอย่างใดอย่างหนึ่งใน 10 กิจกรรม ที่นำเสนอในมุมมองที่สร้างสรรค์ และทำให้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวนั้นๆ

การประกวดและรางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท

ประเภทประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รวมรางวัลทั้งหมด 48,000 บาท

กำหนดวันส่งภาพ

ส่งภาพได้ ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2561 เวลา 17:00 น. (ปิดการรับ)

ประกาศผลการตัดสิน

การพิจาราณาตัดสิน ภายในวันที่ 22 สิงหาคม และผลการตัดสินจะประกาศทางwww.facebook.com/Dastaloeiphotocontestภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

การมอบรางวัลและแสดงผลงานที่เข้ารอบ

งานมอบรางวัลและแสดงภาพที่เข้ารอบและชนะเลิศใน วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เงื่อนไขข้อกําหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด