เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครเข้าร่วม Blogger Matching

Readme.me

เป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการพื้นที่สำหรับการเขียนบล็อกฟรี สำหรับบล็อกเกอร์และผู้ที่สนใจในการแบ่งปันเรื่องราวในการเดินทางท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ห้องพัก รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงความประทับใจต่างๆ เส้นทางการเดินทาง ค่าใช้จ่าย โดยเรื่องราวในรีวิวเหล่านี้จะถูกแบ่งปันให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับรู้ โดย “Readme.me” ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการโปรโมทและเผยแพร่รีวิวของคุณ

Blogger Matching

เป็นพื้นที่สื่อกลางสำหรับบล็อกเกอร์ของ Readme และบริษัท ห้างร้าน หรือ โรงแรมต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรของเราได้มีพื้นที่ในการติดต่อสื่อสารและมีโอกาสร่วมงานกันเพื่อสร้างคอนเท้นต์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้เรายังต้องการสร้างแรงบันดาลใจและให้โอกาสกับทุกคนที่พร้อมจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางร่วมกัน

บล็อกเกอร์

คือผู้ที่สนใจมาร่วมแบ่งปันรีวิวในการเดินทางท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ห้องพัก รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร รวมถึงความประทับใจต่างๆ เส้นทางการเดินทาง ค่าใช้จ่าย โดยอาจถ่ายทอดผ่านการเขียน รูปถ่าย หรือวีดีโอ ในการบรรยายถึงสถานที่และการเดินทางนั้นๆ

Supplier

คือผู้ที่ถือว่าเป็นตัวแทนบริษัท รีสอร์ท โรงแรม หรือร้านอาหาร ที่สมัครเข้ามาเพื่อทำการโพสต์หาบล็อกเกอร์ที่สนใจในการเขียนรีวิว ไปเขียนรีวิวให้ตามข้อตกลงและเงื่อนไข ตามที่ได้โพสต์ไว้ในหน้า Blogger Matching

เมื่อบล็อกเกอร์ให้ความสนใจและกดสมัคร ทาง Supplier ผู้ทำการโพสต์จะเป็นผู้คัดเลือกบล็อกเกอร์เพื่อไปทำรีวิวสถานที่นั้นๆให้แก่ตนเอง Readme ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกบล็อกเกอร์ของ Supplier แต่อย่างใด

ตัวอย่าง

โรงแรม ABC โพสต์ความต้องการหาบล็อกเกอร์ไปรีวิวโรงแรมจำนวน 2 คน ในหน้า Blogger Matching โดยยื่นข้อเสนอให้กับบล็อกเกอร์เป็นที่พัก 2วัน1คืน พร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็น โดยโรงแรมต้องการรูปถ่ายรีวิวบรรยากาศภายในโรงแรม สระว่ายน้ำ อาหารเช้า และอาหารเย็น พร้อมการเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจมีบล็อกเกอร์ให้ความสนใจ 20 คน ทางโรงแรมจะเป็นผู้คัดเลือกบล็อกเกอร์จำนวน 2 คน โดยอาจติดต่อกลับผ่านอีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่คุณให้ไว้สำหรับการติดต่อและทำการประสานงานโดยตรงกับทางบล็อกเกอร์ในรายละเอียดของการเดินทางและเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม

เงื่อนไขและข้อตกลง

 1. คุณจะต้องให้ข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นความจริง ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วทั้งหมดทั้ง อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ โดยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นบุคคลที่ยืนยันตัวตนได้จริงตามบัตรประชาชน (ข้อมูลในส่วนนี้ ทางReadme จะขอเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ)
 2. บล็อกเกอร์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม จะต้องมีการเขียนบล็อกใน Readme มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 บล็อกขึ้นไป
 3. ผู้ที่ทำการสมัครเขียนรีวิวในส่วนของ Blogger Matching และได้รับคัดเลือกให้ไปทำรีวิวให้ Supplier จะต้องทำการเขียนรีวิวกับเว็บไซต์ Readme เป็นที่แรก สามารถเขียนลงที่อื่นได้เช่นกัน แต่ต้องมีระยะเวลาห่างกัน 1 อาทิตย์
 4. ผู้ทำการสมัคร จะต้องเขียนรีวิวให้เสร็จภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ไป หรือ ตามที่เงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับทางผู้สนับสนุน หรือ โรงแรม และหากไม่ทำตามข้อตกลง เราขอตัดสิทธิ์ในการสมัครของท่านเป็นเวลา 2 เดือน หรือ ยกเลิกการเป็นสมาชิกตามเห็นสมควร
 5. ห้ามทำการคัดลอกข้อความเนื้อหา หรือทำการดัดแปลงรูปภาพของบล็อกเกอร์ท่านอื่นมาเป็นของตนเอง
 6. ผู้สมัครยินยอมให้ Readme ทำการแปลภาษาเนื้อหาในรีวิว เพื่อทำการเผยแพร่ในสื่อต่างๆอย่างไม่มีเงื่อนไข
 7. ผู้สมัครยินยอมให้ Readme ใช้เนื้อหารวมถึงรูปภาพในการรวมรีวิว เพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์เนื้อหาและนำไปใช้ในการโปรโมทเว็บไซต์ เช่น การรวมรีวิว 10 ที่พักหน้าฝน, เส้นทางน้ำตกน่าเที่ยว, รวมทะเลหน้าร้อน ฯลฯ และสามารถนำไปใช้ในการเผยแพร่ในสื่อ Social ของ Readme โดยไม่ต้องจำเป็นต้องขออนุญาตใช้ ทั้งนี้ทางเว็บไซต์จะมีการเครดิตให้กับผู้เขียนหรือเจ้าของบล็อกทุกครั้ง
 8. หากพบว่ามีการคัดลอกรูปภาพหรือเนื้อหาจากรีวิวอื่นมาเป็นของตนเอง เราขอทำการลบรีวิวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. หากมีการตรวจสอบพบว่ามีการทำผิดกฏเงื่อนไขของเว็บไซต์ ทางเราสามารถยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมของคุณได้ทุกเมื่อ ทั้งถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย เสียหาย หรืออันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 11. ทางเราขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่มาลงไว้แทน และให้ถือว่าท่านที่ยังคงเข้าสู่เว็บไซต์ หรือใช้บริการต่อไปตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย

ขอบเขตของเนื้อหา

เราเป็นพื้นที่อิสระที่ให้คุณได้แชร์เรื่องราว ประสบการณ์ต่างๆ โดย Readme  เชื่อมั่นในเสรีภาพของการพูดและการแสดงออก เราเคารพในสิทธิการแสดงความคิดเห็น และเชื่อว่าบล็อกเกอร์มีอิสระและเสรีภาพในการเขียนบล็อก การแสดงความคิดเห็น การสื่อสารออกมาตามความสนใจของแต่ละบุคคล บล็อกเกอร์มีส่วนช่วยสร้างเนื้อหาและข้อมูลให้มีความหลากหลายมุมมองและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ซึ่งสามารถกระตุ้นการแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตซึ่งไม่มีการละเมิดกฎดังต่อไปนี้ :

 1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ หรือมีเนื้อหาที่เป็นการยั่วยุ ปลุกปั่นความขัดแย้งทางด้านการเมือง
 2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
 3. ห้ามเสนอรูปภาพ ข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด รวมถึงข้อความหรือรูปภาพที่ส่อให้เกิดความตกใจ หรือสยดสยอง
 4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น เช่นเขียนเนื้อหาอันไม่เป็นความจริง หรือกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายจากการเขียนรีวิว
 5. ห้ามใช้ Blogger ในการทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่อันตรายและผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ห้ามเขียนบล็อกที่สนับสนุนให้ผู้คนดื่มสุราแล้วขับรถ
 6. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรี เช่น วิญญูชนพึงกระทำ
 7. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 8. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 9. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 10. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น ยกเว้นว่าเป็นข้อมูลในการติดต่อเพื่อการเดินทาง หรือการจองที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ
 11. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
 12. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ คุณอนุญาตให้ Readme.me นำไปเผยแพร่ต่อที่สาธารณชน นำไปเผยแผ่ทั่วโลกได้ สามารถสร้างผลงานจากเนื้อหาในทางสร้างสรรค์และแปลเป็นภาษาต่างๆได้ คุณต้องรับประกันว่าเนื้อหาทั้งหมดนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของคุณเองและไม่เป็นความลับในหากทางเราจะเผยแพร่ข้อ มูลเหล่านั้น ดังนั้นทาง Readme.me จะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อการสูญเสียหรือความเสียหายและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากเนื้อหาที่คุณนำมาโพสต์ อัปโหลดหรือการเก็บข้อมูลของตัวคุณหรือบุคคลที่สาม
 13. Readme.me จะมีการแปลเนื้อหาของคุณเป็นภาษาอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของทางเว็บไซต์เพื่อสามารถที่เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้อ่านในหลายๆ ประเทศที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมได้ อย่างไรก็ตาม ทาง Readme.me นั้นไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ เนื้อหาลิขสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าบล็อก ทั้งนี้ทางคุณสามารถนำเนื้อหาที่มีการแปลแล้วไปแชร์บนสื่อต่างๆได้ตามความเหมาะสมได้ เช่น บน Facebook หรือ เว็บไซต์ แต่ต้องมีการเครดิตและลิ้งค์กลับมาที่เว็บไซต์ www.readme.me หน้าของเนื้อหานั้นเสมอ และต้องมีการแจ้งทีมงานของเราให้ทราบล่วงหน้าก่อนนำไปใช้
 14. Readme ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกซึ่งไม่ให้ความร่วมมือในเขียนภายใต้ขอบเขตที่ตกลงไว้ เว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทลงโทษตามกฏหมายหากมีการละเมิดกฎข้อตกลงในการใช้งาน

 • หากเกิดข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากการบริการของบริษัท ท่านตกลงใช้กฎหมายไทย และศาลไทยในการระงับข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง และข้อเรียกร้องนั้น
 • หากมีการนำข้อความ หรือรูปภาพจากบุคคลอื่น ไปใช้ในการเขียนรีวิวของตนเองแล้วเกิดข้อพิพาท หรือการฟ้องร้องตามกฏหมาย อันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ทาง Readme.me ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ซึ่งทั้งนี้ทางผู้ที่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายเองทั้งหมด เช่น หากคุณทำการลบลายน้ำในรูป แล้วนำไปใช้ในรีวิวตนเองหรือแชร์ทาง Social Network โดยไม่อ้างอิงเจ้าของตัวจริงจะมีบทลงโทษและถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

  โทษฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ปรับ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท
  เพื่อการค้า ปรับ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือจาคุก 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

  โทษฐานละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี ปรับ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท
  เพื่อการค้า ปรับ 50,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือจาคุก 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ

  เงื่อนไขและบทลงโทษอื่นๆ อ่านได้ที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

  พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 (พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 )

  • มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา ๖ ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา ๗ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา ๘ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น มิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา ๙ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา ๑๐ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน 100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา ๑๑ ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
  • มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
   1. ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
   2. เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 300,000 บาท
   ถ้าการกระทำความผิดตาม (๒) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี
  และเป็นไปตามมาตราอื่นตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 สามารถดาวน์โหลด ่ได้ที่นี่

หมายเหตุสำคัญ:

หากเราตรวจสอบและพบว่าเนื้อหาของคุณมีความเสี่ยง หรือเป็นการเผยแพร่ไปในทางที่เชื่อมต่อกับประเด็นที่ต้องห้ามต่างๆหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น Readme.me มีสิทธิ์และเป็นดุลยพินิจของเราที่จะไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของคุณและสามารถยกเลิกการเผยแพร่หรือการเป็นสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีการดำเนินการตามทางกฏหมายเมื่อเห็นสมควร

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราได้ที่ ข้อกำหนดและ เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ สามารถติดต่อเราโดยตรงได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


บริษัท รี้ดมีดอทมี (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์: 02-937-4499
อีเมล์: [email protected]
ที่อยู่: 162 ซอยโชคชัย 4 ซอย 14 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
https://th.readme.me
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2565