Blogger Matching

" README BEFORE YOU JOURNEY "

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย กองตลาดภาคกลาง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย กองตลาดภาคกลาง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก เปิดค่ายทหารทหารให้ Blogger ได้มาเยี่ยมชมค่ายสุรสีห์ และพิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม สนุกกับ Party เย็นวันที่ 23 สิงหาคม 2561 พร้อมของรางวัลมากมาย

สิ่งที่ให้บล็อกเกอร์ :

  • ห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน
  • ห้องพักประเภท Standard จำนวน 0 คืน
  • อาหารกลางวัน จำนวน 3 วัน
  • อาหารเย็น จำนวน 1 วัน

สิ่งที่อยากให้บล็อกเกอร์ทำ :

Review แหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมใน Blog ส่วนตัวของท่า

ฉัตรธิดา กิจสุวรรณ นะโมพุทธายะ

ฉัตรธิดา กิจสุวรรณ นะโมพุทธายะ

เจ้าหน้าที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) [email protected]