Blogger Matching

" README BEFORE YOU JOURNEY "

2018-09-14 13:45:38 โดย Boat Asawawutthipong - ไทย

ต้องการรีวิวห้องพัก ย่านดอนเมือง 4 ดาว

สิ่งที่ให้บล็อกเกอร์ :

  • ห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน
  • ห้องพักประเภท Superior room จำนวน 1 คืน
  • อาหารกลางวัน จำนวน 1 วัน
  • อาหารเย็น จำนวน 1 วัน

สิ่งที่อยากให้บล็อกเกอร์ทำ :

ถ่ายรูป รีวิวห้องพัก เขียนคอนเทน

ช่องทางในการลงโฆษณาลงโฆษณาให้กับทางโรงแรม