Blogger Matching

" README BEFORE YOU JOURNEY "

แคมเปญการแข่งขัน The Village Story ชิงเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐ

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้ในชุมชนของไทย

สิ่งที่ให้บล็อกเกอร์ :

ข้อมูลเกี่ยวโครงการ The Village Story

แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนทั่วโลก

โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY ภายใต้การสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทชุมชน ภายใต้ แคมเปญการแข่งขัน ชื่อ The Village Story เพื่อเชิญ The Story Curators เยาวชนทั่วโลก เข้าร่วมแข่งขันโปรโมทชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้ในชุมชนของไทย ชิงเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐ

ทางโครงการฯ ได้คัดเลือก 22 ชุมชนที่มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาโดดเด่น พร้อมให้ The Story Curators เยาวชนจากทั่วโลกได้มา Learn Discover Connect คุณจะได้พบ Local Hero หรือ นักปราชญ์ชุมชนที่จะนำพาคุณเข้าไปสู่โลกของการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของไทยอย่างแท้จริง

โดยการคัดเลือกจะแบ่งเป็น เยาวชนชาวไทย 22 คน และ เยาวชนต่างชาติ 22 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักท่องเที่ยวเยาวชนต่างชาติ(ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และ จากต่างประเทศ ) และเยาวชนชาวไทย

อายุตั้งแต่ 18-35 ปี

 • มีทักษะในการใช้ Social Media และ สื่อออนไลน์
 • มีทักษะทางด้านการเขียนบทความ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ Vlog
 • มีจิตอาสาที่จะนำความรู้และความสามารถของตนเองทุ่มเทเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ชุมชน

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • การคัดเลือกผู้เข้าร่วมทั้ง 44 คน (ชาวต่างชาติ 22 คนและชาวไทย 22 คน) จะดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ และ ผู้จัดงาน โดยจะคัดเลือกจากโปรไฟล์ของผู้เข้าแข่งขัน การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่ให้มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • ผู้เข้าร่วม 44 คนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการประกาศในเว็บไซต์ของโครงการและจะได้รับการติดต่อกลับผ่านทางอีเมลในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 • ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะต้องตอบกลับการแจ้งเตือนภายในระยะเวลา 7 วัน หากไม่มีการตอบกลับในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ผู้จัดงานจะคัดเลือกผู้เข้ารอบในลำดับถัดไป โดยไม่มีการแจ้งท่านให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลสำหรับผู้ชนะ

 • Most Talented Story Curation: ผู้เข้าแข่งขันท่านใดที่คัดสรร นำเสนอเรื่องราวได้น่าสนใจ และ Social Engagement สร้างกระแสการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ให้กับชุมชนสูงสุด จะเป็นผู้ชนะ ซึ่งผู้ชนะจะเป็นแบ่งเป็น ชาวต่างชาติ 5 อันดับ ชาวไทย 5 อันดับ โดยการตัดสินแบ่งเป็น
  - 50% จากคณะกรรมการ
  - 50% Social Engagement จากจำนวน followers, shares, comments, tags, tweets & retweets
  ผู้ชนะทั้ง 10 คนจะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้
  • อันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท
  • อันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 70,000 บาท
  • อันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท
  • อันดับ 4 จะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท
  • อันดับ 5 จะได้รับจะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
 • ผู้เข้าแข่งทุกคนจะได้รับ ประกาศนียบัตร จากกระทรวงวัฒนธรรม
 • หลังจากจบการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งท่านใดที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง จะได้รับ ค่าตอบแทนจำนวน 5-10% ต่อโปรแกรมทัวร์


สิ่งที่อยากให้บล็อกเกอร์ทำ :

ภารกิจผู้เข้าแข่งขัน (วันที่ 24 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2562)

 • เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นตามโปรแกรมเรียนรู้ท่องที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนที่คุณเลือก เป็นเวลา 6 วัน/5 คืน
 • สร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวของคุณผ่านสื่อดิจิทัล ในรูปแบบดังต่อไปนี้
  • ภาพถ่าย
  • คลิปวิดีโอ
  • บทความ จำนวน 1 บทความ
 • การนำเสนอเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนของเขาและนักท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลก โดยการโพสต์และแบ่งปันเรื่องราว, สร้าง vlogs เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย พร้อมแท็กเพื่อนๆของคุณ และในช่วงเวลานี้คุณจะต้องแสดงทักษะการใช้ Social Media ต่างๆ เพื่อโปรโมทเรื่องราวของคุณอย่างสุดความสามารถ (ในการโพสต์ทุกครั้งผู้เข้าแข่งขันต้องใช้แฮชแท็ก #TheVillageStory #ThailandVillageAcademy #(ชื่อหมู่บ้าน)
 • เผยแพร่บทความรีวิว เขียนผ่าน www.readme.me (เป็นที่แรก)

โดยการนำเสนอสร้างสรรค์เรื่องราวประสบการณ์ของผู้เข้าแข่งขัน เนื้อหาบทความภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าแข่งขันต่างประเทศ และเนื้อหาบทความภาษาไทยสำหรับผู้เข้าแข่งขันชาวไทย

หมายเหตุ:

 • ในช่วงการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งทุกทีมต้องเปลี่ยน Cover Facebook เป็น รูป Banner ของโครงการ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ทางโครงการจะเป็นผ้รับผิดชอบให้ทั้งหมด


กำหนดการเดินทาง

22 กรกฎาคม: ผู้เข้าแข่งขันจากต่างประเทศ เดินทางถึงเมืองไทย
23 กรกฎาคม: ผู้เข้าแข่งขันทั้งชาวต่างชาติ และผู้เข้าแข่งชาวไทยต้องเข้าร่วมกิจกรรม งานเลี้ยงต้อนรับในโรงแรมที่กรุงเทพ
24 – 29 กรกฎาคม: ผู้เข้าแข่งขันทุกคนลงพื้นที่ชุมชนเพื่อแข่งขันผลิตผลงานและโปรโมทชุมชนที่เลือก
30 กรกฎาคม: พักผ่อนตามอัธยาศัย ในกรุงเทพฯ
31 กรกฎาคม: ผู้เข้าแข่งขันทุกคนร่วมงาน ประกาศผล winner Announcement และรับประกาศนียบัตร จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วิธีการสมัคร

 • เลือกชุมชนที่อยากจะไปมากที่สุด และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

สมัครได้ที่ [ Detect URL]

ระยะเวลาการสมัคร : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

กุมารี อ่อนเรือง

กุมารี อ่อนเรือง

ครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY ภายใต้การสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทชุมชน ภายใต้ แคมเปญการแข่งขัน ชื่อ The Village Story เพื่อเชิญ The Story Curators เยาวชนทั่วโลก เข้าร่วมแข่งขันโปรโมทชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชนทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้ในชุมชนของไทย ชิงเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐ