Ken
The Humble Bed & Hotel
Minimal newly open looking for blogger

สิ่งที่ให้บล็อกเกอร์ :


  •  ห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน
  •  ห้องพักประเภท Deluxe จำนวน 2 คืน
  •  Mini-bar
  •  รถ รับ-ส่งสนามบิน

สิ่งที่อยากให้บล็อกเกอร์ทำ :


เมื่อเข้าพัก Check in บรรยากาศใน Facebook & IG ให้กับทางเราพร้อมกับใส่ แฮชแท็ก #thehumblebed
รีวิว โดยรูปภาพอย่างน้อย 15 รูปภาพทั้งภาพห้องพัก และบรรยากาศ โดยรวม รวมถึงวีดีโอ
รีวิว ใน Tripadvisor ใ้ห้คะแนนเต็มกับทางเรา รวมถึง รีวิว ในเพจของโรงแรม ให้คะแนน 5ดาว