Blogger Matching

" README BEFORE YOU JOURNEY "

นิทรรศการ “สักสี สักศรี Tattoo COLOR, Tattoo HONOR”

นิทรรศการ “สักสี สักศรี ก่อนรอยแห่งเกียรติจะลบเลือน” (Tattoo COLOR, Tattoo HONOR) ครั้งแรกของไทยที่จัดแสดงเกี่ยวกับรอยสัก บอกเล่ามรดกทางวัฒนธรรม ผ่านศิลปะการสักลายบนเรือนร่างจากไต้หวัน และชาวล้านนาไทย

สิ่งที่ให้บล็อกเกอร์ :

  • ค่าเดินทาง จำนวน 0 บาท
  • Pocket money จำนวน 0 บาท

สิ่งที่อยากให้บล็อกเกอร์ทำ :

เที่ยวชมงานนิทรรศการ สักสี สักศรี Tattoo COLOR, Tattoo HONOR” ได้ตามอัธยาศัย

นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 - 27 ตุลาคม 2562

ณ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน) ถนนสนามไชย รุงเทพฯ