Blogger Matching

" README BEFORE YOU JOURNEY "

Why Digital Thailand Big Bang ?

เตรียมพร้อมอีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ Digital Thailand Big Bang 2019 ขับเคลื่อนดิจิทัลประเทศไทย

สิ่งที่ให้บล็อกเกอร์ :

  • อาหารกลางวัน จำนวน 1 วัน
  • Pocket money จำนวน 500 บาท
  • อื่น ๆ

สิ่งที่อยากให้บล็อกเกอร์ทำ :

ร่วมงานแถลงข่าว

ถ่ายภาพ หรือวิดีโอ พร้อมจับประเด็นเนื้อหาในงาน เพื่อนำเสนอ Content ที่น่าสนใจ ดึงดูดคนมาร่วมงานที่จะเกิดขึ้นจริงในวันที่ 27 - 31 ตุลาคม 2562