Blogger Matching

" README BEFORE YOU JOURNEY "

The Riverie by Katathani เชียงราย

ร่วมกิจกรรมตามรายรางวัล "กินรี" 3 วัน 2 คืน ที่เชียงราย

สิ่งที่ให้บล็อกเกอร์ :

 • ห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน
 • ห้องพักประเภท Deluxe River จำนวน 2 คืน
 • อาหารกลางวัน จำนวน 3 วัน
 • อาหารเย็น จำนวน 2 วัน
 • รถ รับ-ส่งสนามบิน
 • อื่น ๆ

  ทางโรงแรมยินดีสนับสนุน

  • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท
  • ที่พักพร้อมอาหาร ที่โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี, เชียงราย
  • การเดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกันชุมชน (ตามโปรแกรม)
  • บัตรเข้าพัก 2 วัน 1 คืน ห้องพัก Deluxe River ที่โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี, เชียงราย จำนวน 2 ใบ พร้อมอาหารเช้า

สิ่งที่อยากให้บล็อกเกอร์ทำ :

โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย, สิงห์ปาร์ค, จินนาลักษณ์มัลเบอร์รีสาเปเปอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท จัดกิจกรรมตามรอยรางวัล "กินรี" ระหว่างวันที่ 06-08 มีนาคม 2563 (3 วัน 2 คืน)

รายละเอียดกิจกรรม

 • วันที่ 1: กิจกรรมร่วมกับไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) - ชมไร่ สนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ
 • วันที่ 2: กิจกรรมที่ชุมชนบ้านปางห้า - รับฟังการเล่าเรื่องชุมชน, การทำกระดาษสา, ผลิตภัณฑ์ใยไหมทองคำ กิจกรรมเรียนรู้ในชุมชน
 • วันที่ 3: กิจกรรมที่โรงแรม - ทำสปา มาสก์หน้าด้วยใยไหมทองคำ และพักผ่อนในโรงแรม


สิ่งที่ทางโรงแรมต้องการให้บล็อกเกอร์ทำ

 • 1 POST สำหรับ "กิจกรรมท่องเที่ยว ตามรอยกินรี" (โพสต์ก่อนภายในวันที่ 22 มีนาคม 2563) 
 • 1 POST สำหรับการเข้าพักที่ "โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี" (โพสต์ก่อน 01 เมษายน 2563)
 • ทางโรงแรมจะขอรูป High Resolution แบบไม่ติดลายน้ำ 5-10 รูป เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ลงสื่อต่าง ๆ เช่น Social Media, Official Hotel Website ฯ
 • เข้าพัก และร่วมกิจกรรม ในวันที่ 06-08 มีนาคม 2563 (3 วัน 2 คืน)

สำหรับบล็อกเกอร์ท่านใดสนใจ ส่งผลงาน หรือติดต่อได้ที่ [ Detect Email ] หรือโทร 053 607 999 (แผนกการขาย และการตลาด)