Hotel .Plus

เกี่ยวกับเรา

H+ HOTEL PLUS ที่ปรึกษาการลงทุนและบริหารธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก สำหรับลูกค้าที่ต้องการผู้ช่วยมืออาชีพในการทำโรงแรม ด้วยประสบการณ์การบริหารโรงแรมมากกว่าสิบปี

MoreLess

Hotel .Plus
Amanah Bangkok Hotel
โรงแรมเปิดใหม่ ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่

สิ่งที่ให้บล็อกเกอร์ :


  •  ห้องพักประเภท จำนวน 1 คืน
  •  อื่น ๆ

สิ่งที่อยากให้บล็อกเกอร์ทำ :


เขียนรีวิวโรงแรม/จุดเด่นของโรงแรม/ลงทุกช่องทางที่คุณมี

พร้อมแนบลิงค์การติดต่อทางโรงแรมและเว็บไซต์โรงแรม

  • เขียนรีวิวการเดินทางจากโรงแรมไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่น่าสนใจของAmanah Bangkok Hotel เช็คอินโรงแรม และอัพโหลดรูปภาพระหว่างหรือหลังการพัก ลงใน Social media ทุกช่องทางที่คุณมี
  • ส่งมอบรูปถ่ายขั้นต่ำ 10-20 รูป แบบไม่มีลายน้ำให้โรงแรมไว้ใช้งาน

หมายเหตุ : ทางบล็อคเกอร์ไม่มีสิทธิ์กำหนดหรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม