Blogger Matching

" README BEFORE YOU JOURNEY "

บ้านกังหัน ปัว น่าน Baankanghun Pua

Cottage resort in Pua

สิ่งที่ให้บล็อกเกอร์ :

  • ห้องพักรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 คน
  • ห้องพักประเภท Deluxe จำนวน 1 คืน

สิ่งที่อยากให้บล็อกเกอร์ทำ :

1. รีวิวห้องห้อง รีสอร์ท ร้านกาแฟภายในที่พัก และบรรยากาศโดยรอบ พร้อมโพสต์ภายถ่ายมากกว่า 20 รูปขึ้นไป ลงบนช่องทางโซเชียลมีเดีย

2. เปิดให้รีสอร์ทนำรูปภาพไม่มีลายน้ำ มาใช้เพื่อการโปรโมทและการโฆษณาได้ (ส่งผลงานเป็น Google Drive)

3. อณุญาติให้ทางรีสอร์ทนำรีวิวไปเผยแพร่ต่อได้

Baan Kang Hun

Baan Kang Hun

We are resort business which located in Pua district, Nan. Our resort surrounded with the moutain amazing scenery.