Blogger Matching

" README BEFORE YOU JOURNEY "

Tea factory and More Bangkok

A specialized tea house with wide selections of tea and coffee. Homemade French inspired

สิ่งที่ให้บล็อกเกอร์ :

  • Gift Voucher จำนวน 2 ใบ
  • อื่น ๆ
    • อาหารและเครื่องดื่มในวันที่มารีวิว
    • Gift Voucher 500 บาท จำนวน 2 ใบ

สิ่งที่อยากให้บล็อกเกอร์ทำ :

ทำคอนเทนต์โปรโมทร้าน Tea Factory สาขากรุงเทพ / ภาพนิ่ง+วีดีโอ Reels FB/IG และอนุญาตให้นำภาพไปให้งานในเพจต่อได้ และสามารถลง Social Media ได้

-ถ่ายภาพ รีวิวและโพสต์ลงช่องทางตนเอง ไม่น้อยกว่า 20 ภาพ ทางร้านสามารถนำภาพไว้ใช้งานในช่องทางต่างๆได้ และยินยอมให้ทางร้านใช้ภาพแบบไม่มีลายน้ำเพื่อใช้ลงในสื่อต่างๆ

The Ground Hotel Management