ททท. เปิดตัวโครงการ เมืองไทยใคร ๆ ก็เที่ยวได้ ปี 2562

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สำนักงาน

ททท. เปิดตัวโครงการ เมืองไทยใคร ๆ ก็เที่ยวได้ ปี 2562


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “เมืองไทยใคร ๆ ก็เที่ยวได้” ปี 2562 มอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทยผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสได้ท่องเที่ยวฟรีในแหล่งท่องเที่ยวเขตทหารทั่วประเทศ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ เมืองไทยใคร ๆ ก็เที่ยวได้ ปี 2562 เป็นโครงการที่จัดขึ้นตามแนวคิด Tourism for All โดยมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย อันจะทำให้สังคมไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยจะจัดกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งปีทั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรม “เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต” เพื่อมอบเป็นขวัญพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ทำความดี เป็นจิตอาสาทำงานช่วยเหลือสังคม (เป็นอาสาสมัครสังกัด อสส. อสม. อปพร. อพม.)

โดยครั้งนี้ ททท. ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมพาเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และผู้สูงอายุ จากมูลนิธิต่างๆ ไปเที่ยวฟรีตามความฝัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในการมอบความสุขดังนี้
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
 • บริษัท ธัญ ออริซ่า จำกัด
 • เว็ปไซต์ รีดมีดอทมี (README.ME)
 • บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด
 • บริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น จำกัด (TraveliGo.com)
 • บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)