อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดร.ซุนยัดเซน National Dr.Sun Yat Sen Memorial Hall Taipei Taiwan รีวิวโดย สายลม ที่ผ่านมา

แนวกำแพงโบราณที่ค้นพบเมือทำรถ MRT ทางการไต้หวันเก็บเอาไว้ โดยสร้างกระจกปิดไว้ให้ประชาชนได้ชมที่ สถานีรถ MRT สายสีฟ้า สถานี Sun Yat Sen Memorial Hall หรือ BL 17 โดมโครงสร้างโลหะที่อยู่ด้านข้าง National Dr.Sun Yat Sen Memorial Hall National Dr.Sun Yat Sen Memorial Hall อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดร.ซุนยัดเซน National Dr.Sun Yat Sen Memorial Hall Taipei Taiwan

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดร.ซุนยัดเซน National Dr.Sun Yat Sen Memorial Hall Taipei Taiwan


แนวกำแพงโบราณที่ค้นพบเมือทำรถ MRT ทางการไต้หวันเก็บเอาไว้ โดยสร้างกระจกปิดไว้ให้ประชาชนได้ชมที่ สถานีรถ MRT สายสีฟ้า สถานี Sun Yat Sen Memorial Hall หรือ BL 17

โดมโครงสร้างโลหะที่อยู่ด้านข้าง National Dr.Sun Yat Sen Memorial Hall


National Dr.Sun Yat Sen Memorial Hall

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดร.ซุนยัดเซน หรือ National Dr.Sun Yat Sen Memorial Hall สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง ดร.ซุนยัดเซน ผู้นำปฏิวัติ "ซินไฮ่" หรือ การปฏิวัติเมื่อปี ค.ศ. 1911 เมื่อ ดร.ซุนยัดเซน เป็นผู้นำในการปฏิวัติล้มล้างระบอบกษัตริย์จีนในสมัยราชวงศ์ชิง และเป็นผู้สถาปนาสาธารณรัฐจีน หรือที่เรารู้จักกันในนามประเทศ "ไต้หวัน"

National Dr.Sun Yat Sen Memorial Hall

ดร.ซุนยัดเซน เป็นผู้ก่อตั้งพรรค "ก๊ก หมิน ตั๊ง" และเป็นผู้วางรากฐานการปกครองภายใต้หลักแนวคิด 3 ประการแห่งประชาชน คือ ชาตินิยม ประชาธิปไตย และความเป็นอยู่ของประชาชน

อนุสรสถานแห่งนี้ สร้างด้วยสถาปัตย์กรรมแบบโมเดิร์นไชนีส เลียนแบบพระราชวังจีนเดิมสมัยราชวงค์ถังผสมผสานกับรูปแบบ ๆ ตะวันตกสมัยใหม่ ใช้เวลาในการสร้างกว่า 7 ปี

นอกจากนี้ ยังมีปฏิมากรรมรูป ดร.ซุนยัดเซน ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ของอนุสรณ์สถานแห่งนี้ และทุกๆ ชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนเวรยามทหารรักษาการ ที่นักท่องเที่ยวทั้งไต้หวัน และต่างชาติให้ความสนใจเข้าชมกันอย่างมาก

รูปจำลอง ดร. ซุนยัดเซน

National Dr.Sun Yat Sen Memorial Hall

นอกจากนี้ อนุสรณ์สถานแห่งนี้ยังใช้เป็นที่เก็บรวบรวมความรู้ การศึกษา ประวัติศาสตร์ ทั้งในด้านการปกครอง ด้านสังคม วัฒนธรรมและศิลปะ เผยแพร่แนวคิดและประวัติของ ดร.ซุนยัดเซน อีกด้วย

รูปหล่อสัมฤทธิ์ของ ดร.ซุนยัดเซน ภายในอนุสรณ์สถาน

การเปลียนเวรทหารรักษาการณ์

โถงนิทรรศการเกี่ยวกับ ดร.ซุนยัดเซน

ภาพประวัติศาสตร์ของไต้หวัน
ระหว่าง ดร.ซุนยัดเซน (ขวา) และ เจียงไคเชค (ซ้าย) ที่ขณะนั้นเป็นทหารคนสนิท

ด้านขวา เป็นการแสดงผลงานศิลปะของโรงเรียนสอนศิลปะในอนุสรณ์สถาน

ด้านหลังเป็นแหล่งสันทนาการขนาดใหญ่ของวัยรุ่น และผู้สูงอายุ

อีกมุมหนึ่งของตึก ไทเป 101 ที่มองจากอนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน

การเดินทางมายังอนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซนนี้มาไม่ยาก สามารถมาโดยรถ MRT สายสีน้ำเงินมาลงที่สถานี Sun Yat Sen Memorial Hall หรือ BL 17 ออกทางออกที่ 4 เดินตรงมาประมาณ 100 เมตรจะเห็นอาคารโลหะทรงโดมเป็นตาข่าย ฝั่งตรงข้ามคือ National Dr.Sun Yat Sen Memorial Hall นั้นเอง


ความคิดเห็น