"๙ ตามรอยพ่อ ๙ ที่ ๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา" อีกหนึ่งโครงการพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9 ตั้งอยู่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์ศึกษา วิจัย ทดสอบ เพื่อการฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติต่างๆ สามารถเข้าไปเยี่ยมชม ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมได้ ในอดีตพื้นที่ตรงนี้เหมือนทะเลทราย มีความเสื่อมโทรม แห้งแล้ง ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะกลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ พ่อหลวงรัชกาลที่9 ทรงพัฒนาที่แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ำ ป่า สิ่งต่างๆรอบพื้นที่ทั้งหมด มีการวางแผนเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ปลูกพืช โดยใช้วิธีการเกษตรแผนใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนที่เดินทาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน คลิก

ขอฝากเพจ 2ขาพาตะลุย ด้วยนะครับ

บรรยากาศอ่างเก็บน้ำห้วยเจ๊


อ่างเก็บน้ำห้วยเจ๊กภายในศูนย์การศึกษาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบนิเวศภายในศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน

แปลงปลูกข้าวสาธิต ภายในแปลงปลูกข้าวมีปลาชนิดต่างๆมากมาย

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ มีข้าว พืชผักสวนครัว ปลูกรอบๆคันนา

การหมักฝาง ทำให้เกิดปุ๋ยแก่ต้นข้าว ทำให้ข้าวอุดมสมบูรณ์
เครื่องสูบน้ำใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ไก่ไข่สายพันธุ์เขาหินซ้อน


บ่อเลี้ยงปลา ที่นี่มีศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดหายาก และปลาชนิดต่างๆมากมาย


ส่วนปศุสัตว์ มีการเพาะเลี้ยงกวาง นกกระจอกเทศและสัตว์อีกหลายชนิดพระตำหนักสามจั่วที่ประทับทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้ น่าสนใจไม่แพ้โครงการอื่นๆ ของพ่อหลวงรัชกาลที่9 แถมอยู่ฉะเชิงเทรานี้เอง อยากให้เพื่อนๆ ไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับ เพราะที่นี้ ในบางพื้นที่ได้เสื่อมโทรมไป ผู้คนมาเที่ยวไม่มาก ที่แห่งนี้ คืออีกหนึ่งความพอเพียงของพ่อ เกษตรแบบผสมผสาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้นะครับ

สุดท้ายนี้ก็ขอฝาก ๙ตามรอยพ่อ ๙อื่นๆ ด้วยนะครับ

๙ ตามรอยพ่อ ๙ ที่ ๑ โครงการช่างหัวมัน เพชรบุรี
๙ตามรอยพ่อ ๙ ที่ ๒ โครงการแหลมผักเบี้ย เพชรบุรี

คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับ

ไว้จะมีรีวิวให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณครับ

2ขาพาตะลุย


2ขาพาตะลุย

 วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 19.15 น.

ความคิดเห็น