ช่วงนี้ใครแวะเวียนมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั่วทั้งเมืองจะเห็นภาพวาด Street Art จากกลุ่มศิลปะเพื่อเมืองนคร และจากชุมชนช่วยกันวาดช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นมา
อย่าลืมถ่ายรูปเก็บไว้นะครับ สวยงามมากๆ
_________________________________________________________________________________________________________________________________

ที่มา : https://nakhonsidee.com/show/read/2/11

นครศรีดีย์

 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.19 น.

ความคิดเห็น