ความงดงามแห่งรัชสมัย
พระเมรุมาศในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นสถาปัตยกรรมทรงบุษบกยอดปราสาท 9 ยอด มีความสูง 50.49 เมตร ออกแบบตามหลักราชประเพณีโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ ใช้แนวคิดคติไตรภูมิ คัมภีร์พุทธศาสนา ความเชื่อพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมติเทพตามระบบเทวนิยมมีชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น

การเดินทางสำหรับการไปชมพระเมรุมาศนั้นสามารถเดินทางได้หลากหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางรถโดยสาร เรือ รถไฟฟ้ารวมถึง รถโดยสารส่วนบุคคล จุดคัดกรองที่สะดวกในการเดินทางคือบริเวณหน้าโรงแรมรัตน์โกสินทร์เดินทางข้ามคลอง เพื่อเข้าจุดคัดกรองให้เจ้าหน้าที่ ตรวจกระเป๋าและบัตรประชาชน ในวันธรรมดาใช้เวลารอไม่นานมาถึงก็เข้าจุดคัดกรองได้เลย

หลังจากผ่านจุดคัดกรองเข้ามาแล้วก็จะพบกับเจ้าหน้าที่อีกชั้นนึง โดยจะมีแผ่นพับในงานออกพระราชพิธีออกพระเมรุพระบรมศพแจก รวมทั้งอาหารและน้ำดื่ม หลังจากนั้นก็รับบัตรสีต่างๆกัน โดยบัตรแต่ละสีจะเป็นตัวแบ่งรอบในการเข้าชม โดยแต่ละรอบมีเวลาชมประมาณ 1ชม. ใช้เวลารอในเต้นท์สักครู่ก็สามารถเดินเข้าชมงานได้เลย โดยรอบในการเข้าชมจะต่างกันประมาณ15นาที

นอกจากพระเมรุมาศแล้วอาคารประกอบต่างๆ ก็มีนิทรรศการต่างให้ชมภายในบริเวณงานนิทรรศการพระเมรุมาศและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯยังมีการจัดนิทรรศการอีกสองงาน ได้แก่ นิทรรศการพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งทรงธรรม และนิทรรศการ พระเมรุมาศพิมานนฤมิต ซึ่งนำเสนอรายละเอียดและขั้นการจัดสร้างพระเมรุมาศ ความเป็นมาในการจัดสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงงานพระราชพิธี ทั้งนี้ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดต่อกันมา และยังเป็นการสืบสาน ไม่ให้สิ่งเหล่านี้หายไปจากสังคมไทย


สำหรับนิทรรศการ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ได้จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ แบ่งการจัดนิทรรศการออกเป็น 5 ส่วน จัดอยู่ภายในพระที่นั้งทรงธรรม

 • เมื่อเสด็จอวตาร แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ จนถึงทรงครองสิริราชสมบัติ
 • รัชกาลที่ร่มเย็น นิทรรศการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทรงงานด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับตั้งแต่การเสด็จฯ ออกเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงโครงการออกแบบและทดลองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนชาวไทย
 • เพ็ญพระราชธรรม นิทรรศการเกี่ยวกับทศพิธราชธรรม เนื้อความครอบคลุมธรรมะสำหรับผู้ปกครอง 10 ประการ จากหนังสือ พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน ซึ่งจัดพิมพ์พระราชทานในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 • นำ้พระราชไมตรี นิทรรศการด้านการทรงงานด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • พระจักรีนิวัตฟ้า นิทรรศการประมวลภาพและวิดีโอ ประชาชนหลั่งไหลมาเฝ้าส่งเสด็จขบวนพระบรมศพ ไปจนถึงการกราบถวายบังคมพระบรมศพ พร้อมทั้งผู้นำประเทศต่างๆ ที่่ร่วมแสดงความอาลัย


ส่วนของอาคารประกอบต่างๆมีการจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ พระเมรุมาศพิมานนฤมิตร นิทรรศการเล่าเรื่องรางเบื้องหลังและขั้นตอนการทำงานพระเมรุมาศ ได้แก่

 • สมมติเทวพิมาน สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ บอกเล่าแนวคิด และคติความเชื่อเกี่ยวกับการก่อสร้างพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบทอดมาตั้งเเต่สมัยสุโขทัย และพัฒนาการในเชิงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งมีหุ่นจำลองของผังบริเวณมณฑลพิธี เส้นทางริ้วขบวน หุ่นจำลองพระเมรุมาศและพระจิตกาธาน
 • วิธานสถาปกศาลา จากแบบขยายสู่การก่อสร้าง รวบรวมขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบต่างๆ โดยจำลองบรรยากาศวิธานสถาปกศาลา พร้อมทั้งจัดแสดงชิ้นส่วน อุปกรณ์งานตกแต่ง และวิดิทัศน์ฉายภาพลำดับการก่อสร้างในพื้นที่สนามหลวง
 • ประติมาสร้างสรรค์ งานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ จัดแสดงลำดับขั้นตอนการจัดสร้างงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ ซึ่งในครั้งนีี้สำนักช่างสิบหมู่ได้ทำงานร่วมกันชอีกทั้งยังมีจิตรกรอาสาที่มาร่วมกันเขียนสีประติมาอีกจำนวนมาก
 • สวรรค์บรรจงวาด ฉากบังเพลิงและจิตรกรรมฝาผนังโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่นี้จะจำลองภาพจิตรกรรมฉากบังเพลิงทั้งสี่ด้านของพระเมรุมาศมาติดตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้ชื่่นชมรายละเอียด รวมทั้งการจัดสร้างจิตรกรรมเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนจัดแสดงเครื่องมือต่างๆ ในการดำเนินงาน
 • ยาตรากฤษฎาธาร การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ จัดแสดงเรื่องราวการทำงานในส่วนของการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศที่ใช้ในพระราชพิธี รวมไปถึงราชรถและราชยานที่สร้างขึ้นใหม่สำหรับงานนี้
 • ตระการวิจิตรศิลปกรรม งานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี เล่าเรื่องขั้นตอนการจัดสร้างพระโกศจันทน์ ฟืนไม้จันทน์ ช่อไม้จันทน์ รวมถึงพระโกศน์ทรงพระบรมอัฐิทองคำลงยา นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเครื่องสังเค็ดและตัวอย่างงานเครื่องสดที่จัดทำขึ้น

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตา นำสัมผัสพระสุเมรุ ให้ได้ผู้พิการทางสายตามีโอกาสสัมผัสส่วนประกอบของจริงแทนการมองด้วยตา

ไปกดไลค์กดติดตาม

https://web.facebook.com/onthejourneythai/journeyXreview

 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.51 น.

ความคิดเห็น