อ่าวมะนาว @ ประจวบคีรีขันธ์ รีวิวโดย Kwang Pai Nai

"อ่าวมะนาว" ชื่อนี้มีที่มา ด้วยความโค้งมนของบริเวณอ่าวที่เหมือนลูกมะนาว และยังตั้งอยู่ระหว่างเขาล้อมหมวกและเขาคลองวาฬ ทำให้วิวทิวทัศน์ของบริเวณนี้มีความสวยงาม เป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สมัยก่อนอ่าวมะนาวเคยเป็นยุทธภูมิในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในปัจจุบันอ่าวมะนา

อ่าวมะนาว @ ประจวบคีรีขันธ์

อ่าวมะนาว @ ประจวบคีรีขันธ์

 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.53 น.

 วันที่เดินทาง 19 ก.พ. 2561

"อ่าวมะนาว" ชื่อนี้มีที่มา ด้วยความโค้งมนของบริเวณอ่าวที่เหมือนลูกมะนาว และยังตั้งอยู่ระหว่างเขาล้อมหมวกและเขาคลองวาฬ ทำให้วิวทิวทัศน์ของบริเวณนี้มีความสวยงาม เป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก


สมัยก่อนอ่าวมะนาวเคยเป็นยุทธภูมิในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในปัจจุบันอ่าวมะนาวอยู่ในความควบคุมดูแลของกองบิน 5 ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเข้าไปพักผ่อน ท่องเที่ยวได้

โดยภายในจะมีที่พัก ร้านอาหาร สโมสร และกิจกรรมชายหาดให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจกัน สิ่งที่น่าประทับใจคือ ชายหาดสะอาดมาก เนื่องจากอยู่ในอยู่ในความดูแลของทหาร

หากใครสนใจเข้าพักทางกองบิน มีที่พักพร้อมให้บริการชื่อ "ฟ้าชมคลื่น" ราคาเริ่มต้น 1,240 บาทเท่านั้น!


ความคิดเห็น