ตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “พระปรางค์สามยอด” จากกระแสละครบุพเพสันนิวาส ทำให้โบราณสถานของไทยกลับมาคึกคัก มีนักท่องเที่ยวหันมาให้ความสนใจกันอย่างมากมาย หนึ่งในนั้นคือ พระปรางค์สามยอด ที่จังหวัดลพบุรีนั่นเอง

พระปรางค์สามยอด เป็นโบราณสถานที่สำคัญของลพบุรี มีลักษณะเป็นปราสาทขอม โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และได้รับการบูรณะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมกัน

วิหารหน้าพระปรางค์สามยอด เป็นวิหารที่ก่ออิฐถือปูน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมตกวันตกที่นิยมสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ถึงเวลาเยี่ยมชมภายใน จะมีทางเข้า-ออกเพียงทางเดียวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ส่วนอื่นจะมีลูกกรงกั้นไว้ทั้งหมด เพื่อกันไม่ให้ลิงเข้ามา นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในพระปรางค์สามยอดนั้นจะไม่มีพระเศียร เพราะหายไปตั้งแต่ก่อนที่ทางกรมศิลปากรจะเข้ามาดูแลโบราณสถานแห่งนี้

สำหรับใครที่สนใจไปเยี่ยมชมที่นี่เปิดให้เข้าชม ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. เว้นวันจันทร์-อังคาร อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาทค่ะKwang Pai Nai

 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.05 น.

ความคิดเห็น