ตะลุยแดนลิง ตามหาพระปรางค์สามยอด รีวิวโดย Kwang Pai Nai

ตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “พระปรางค์สามยอด” จากกระแสละครบุพเพสันนิวาส ทำให้โบราณสถานของไทยกลับมาคึกคัก มีนักท่องเที่ยวหันมาให้ความสนใจกันอย่างมากมาย หนึ่งในนั้นคือ พระปรางค์สามยอด ที่จังหวัดลพบุรีนั่นเอง พระปรางค์สามยอด เป็นโบราณสถานที่สำคัญของลพบุรี มีลักษณะเป็นปราสาทขอม โครงสร้างเป็นศิลาแลงประด

ตะลุยแดนลิง ตามหาพระปรางค์สามยอด

ตะลุยแดนลิง ตามหาพระปรางค์สามยอด

 วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 11.05 น.

 วันที่เดินทาง 6 เม.ย. 2561

ตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “พระปรางค์สามยอด” จากกระแสละครบุพเพสันนิวาส ทำให้โบราณสถานของไทยกลับมาคึกคัก มีนักท่องเที่ยวหันมาให้ความสนใจกันอย่างมากมาย หนึ่งในนั้นคือ พระปรางค์สามยอด ที่จังหวัดลพบุรีนั่นเอง

พระปรางค์สามยอด เป็นโบราณสถานที่สำคัญของลพบุรี มีลักษณะเป็นปราสาทขอม โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และได้รับการบูรณะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมกัน

วิหารหน้าพระปรางค์สามยอด เป็นวิหารที่ก่ออิฐถือปูน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมตกวันตกที่นิยมสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ถึงเวลาเยี่ยมชมภายใน จะมีทางเข้า-ออกเพียงทางเดียวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ส่วนอื่นจะมีลูกกรงกั้นไว้ทั้งหมด เพื่อกันไม่ให้ลิงเข้ามา นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในพระปรางค์สามยอดนั้นจะไม่มีพระเศียร เพราะหายไปตั้งแต่ก่อนที่ทางกรมศิลปากรจะเข้ามาดูแลโบราณสถานแห่งนี้

สำหรับใครที่สนใจไปเยี่ยมชมที่นี่เปิดให้เข้าชม ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. เว้นวันจันทร์-อังคาร อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาทค่ะความคิดเห็น