“ห้างเซ็นทรัล” จับมือ “เขตปทุมวัน”
จัดงาน “เซ็นทรัล...เลิฟ ดิ เอิร์ธ
: มอบพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ”
ร่วมขับเคลื่อน มหานครที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยังคงเดินหน้าร่วมลดภาวะโลกร้อน สำหรับ ห้างเซ็นทรัล ล่าสุดจับมือ เขตปทุมวัน จัดงาน “เซ็นทรัล...เลิฟ ดิ เอิร์ธ : มอบพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ” ตอบรับแนวนโยบาย “มหานครสีเขียว หรือ Green City” ของกรุงเทพมหานคร ใช้งบกว่า 1,500,000 บาท ปรับปรุงพื้นที่เกาะกลางถนนตามแนว ถนนเพลินจิต จัดสวน ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเหมือนเพิ่มปอดให้ใจกลางเมือง พร้อมส่งต่อเขตปทุมวันดูแล หวังช่วยลดมลภาวะ สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร สู่มหานครที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภายในงานเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งจัดขึ้นที่ลานมรกต ห้างเซ็นทรัลชิดลม ได้รับเกียรติจาก ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ร่วมด้วย นวพร กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน, เทียมจันทร์ วรสง่าศิลป์ และโสภันฑ์ วงศ์ดวงคำพู ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน โดยมี ยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร เซ็นทรัลรีเทล บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหาร, ฌาน ชานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์, พัชรี ทิพยมาบุตร ผู้จัดการสาขาเซ็นทรัลชิดลม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด นำทีมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ท่ามกลางผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

ยุวดี จิราธิวัฒน์ กล่าวภายในงานว่า ห้างเซ็นทรัล ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล เป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีก ภายใต้แนวคิด "Central…Love the Earth" มาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว (เริ่ม 2551)โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนแบบยั่งยืน ทั้งยังเป็นการแบ่งปันสู่ชุมชน และสังคม “ที่ผ่านมาเราได้มีนโยบายร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการล่าสุดนี้ ที่เราได้ตอบรับแนวนโยบายของ กรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณเกาะกลางถนน ตามแนวถนนเพลินจิต จัดสวน และปลูกต้นไม้ ประกอบด้วย ต้นลีลาวดี ชาฮกเกี้ยน ชมนาถ และประดับต้นเหลืองชัชวาลย์ในแนวตั้ง จากสี่แยกถนนชิดลม ช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลชิดลม ไปจรดสี่แยกถนนวิทยุ ช่วงหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี รวมถึงการจัดสวนหย่อม ปลูกและตัดแต่งต้นไม้ในซอยสมคิด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ กระทั่งแล้วเสร็จเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา ใช้งบประมาณกว่า 1,500,000 บาท นับเป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับใจกลางเมือง ซึ่งมีการจราจรหนาแน่น พร้อมสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ เพิ่มออกซิเจน และยังเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเขตปทุมวัน”

ด้าน ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ กล่าวว่า จากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พุทธศักราช 2561 เราได้นำแน วทางและเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (ปี 2561 ถึง 2565) เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ด้าน ซึ่ง “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” เป็นหนึ่งในนั้น โดยที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้สานต่อนโยบายมหานครสีเขียว หรือ Green City หรือ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยของเสีย ลดมลพิษ พร้อมลดสาเหตุของการสร้างภาวะโลกร้อนในภาพรวม “การดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆ ที่กล่าวมา จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ ในการปรับตัวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้พลังงาน การลดการใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งผมเชื่อว่า หากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ ก็จะสามารถนำพากรุงเทพมหานครของเราไปสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเมือง มุ่งสู่ความเป็น ‘มหานครสีเขียว หรือ Green City’ เพื่อเกื้อหนุนคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองให้ดีขึ้น อันส่งผลดีต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่นานาอารยะประเทศ ต่างล้วนให้ความสำคัญในเรื่องนี้”

“ในนามของกรุงเทพมหานคร ผมรู้สึกดีใจที่กลุ่มเซ็นทรัล และห้างเซ็นทรัลได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีนโยบายร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงโครงการล่าสุดนี้ ที่ได้ร่วมมือกับเขตปทุมวัน เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะกลางถนน ตลอดแนวถนนเพลินจิต จากสี่แยกถนนวิทยุ จรดสี่แยกถนนชิดลม เพื่อมอบภูมิทัศน์ที่สวยงาม และลดมลภาวะทางอากาศ โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งต้นแบบ ที่ทำให้เราได้เห็นถึงการผนึกพลังในการปรับตัว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเราทุกคน” ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าว

ภายหลังจากการทำพิธีมอบพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานคร ยุวดี จิราธิวัฒน์ และคณะผู้บริหาร ได้นำปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และคณะข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบที่ได้มีการปรับปรุงทัศนียภาพอย่างสวยงาม กระทั่งงานจบลงด้วยความประทับใจ

นับเป็นภาพอันงดงาม กับการจับมือกันของภาครัฐและเอกชนตลอดจนทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมตอบรับแนวนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับมาตรฐานกรุงเทพมหานคร ในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

* * * * * * * * * *

ทิวสน ชลนรา

 วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.25 น.

ความคิดเห็น