ข้อควรปฏิบัติเมื่อนั่งโดยสาร เรือสปีทโบ๊ท เกาะหลีเป๊ะ รีวิวโดย จู หลีเป๊ะ

ข้อควรปฏิบัติเมื่อนั่งโดยสาร เรือสปีทโบ๊ท เกาะหลีเป๊ะ ในการนั่งเรือโดยสาร เรือสปีทโบ๊ท เกาะหลีเป๊ะ ให้ปลอดภัย ท่านควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง ควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนเดินทาง เพื่อความปลอดภัย ซึ่งวันนี้แอดมินกลับมาท่าเรือปากบารา ระหว่างทางเจอฝนตก ลมแรง คลื่นสูงกลางทะเล จึงอยากให้ ข้อควรระวังขณะนั่งโด

ข้อควรปฏิบัติเมื่อนั่งโดยสาร เรือสปีทโบ๊ท เกาะหลีเป๊ะ

ข้อควรปฏิบัติเมื่อนั่งโดยสาร เรือสปีทโบ๊ท เกาะหลีเป๊ะ

 วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.10 น.

 วันที่เดินทาง 18 ก.ค. 2561

ข้อควรปฏิบัติเมื่อนั่งโดยสาร เรือสปีทโบ๊ท เกาะหลีเป๊ะ

ในการนั่งเรือโดยสาร เรือสปีทโบ๊ท เกาะหลีเป๊ะ ให้ปลอดภัย ท่านควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง ควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนเดินทาง เพื่อความปลอดภัย ซึ่งวันนี้แอดมินกลับมาท่าเรือปากบารา ระหว่างทางเจอฝนตก ลมแรง คลื่นสูงกลางทะเล


จึงอยากให้ ข้อควรระวังขณะนั่งโดยสารอยู่บนเรือสปีทโบ๊ท ดังนี้

  1. สิ่งของ สัมภาระไม่ควรถือติดตัว ควรเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกะกะผู้อื่น รวมถึงเพื่อความคล่องตัวเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
  2. ขณะนั่งอยู่บนเรือโดยสาร เรือสปีทโบ๊ท เกาะหลีเป๊ะ ควรสวมชูชีพอยู่ตลอดเวลา และใส่ให้ถูกต้องโดยการใส่สายรั้งด้านล่างด้วย
  3. ผู้โดยสาร เรือสปีทโบ๊ท เกาะหลีเป๊ะ ทุกคนควรนั่งประจำที่ และหาที่ยึดเกาะ เพราะขณะโดยสาร เรือสปีทโบ๊ท เกาะหลีเป๊ะ นั้นอาจจะเจอกับคลื่นเข้ามากระแทกเรือได้ และถ้าหากท่านไม่หาที่เกาะยึดให้แน่น ท่านอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ และที่สำคัญไม่ควรยืนขณะโดยสาร เรือสปีทโบ๊ท เกาะหลีเป๊ะ หากเมาเรือควรทานยาแก้เมา
  4. เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  5. ไม่ควรหลับขณะโดยสารบนเรือ เพราะเมื่อท่านหลับ อาจจะทำให้การทรงตัว หรือการยึดจับทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก หลีเป๊ะ เลิฟเวอร์

~~~~~~~~~~~~~~~~
ถ้ า มี ป ร ะ โ ย ช น์ โ ป ร ด ช่ ว ย กั น แ ช ร์
~~~~~~~~~~~~~~~~

จองเรือสปีทโบ๊ทหลีเป๊ะ | จองทริปดำน้ำหลีเป๊ะ | จองรถตู้รับส่งหลีเป๊ะ

ความคิดเห็น