"กำแพงเพชร" เป็นหนึ่งจังหวัดน่าเที่ยวของไทย ตั้งอยู่เขตภาคกลางตอนบน ห่าง กทม. ประมาณ 362 กม. ส่วนใหญ่คนมักจะผ่านเพื่อเดินทางขึ้นไปยังภาคเหนือ จนไม่รู้ว่าดินแดนแห่งนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่น้อยเลย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ


เที่ยวหน้าฝนให้ฉ่ำปอด กับ 4 อุทยานฯ ที่ห้ามพลาด ฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวน้อยๆ ไม่วุ่นวาย Slow life แบบเนิบๆ แล้วจะรู้ว่ากำแพงเพชรเป็นดินแดนที่ไม่ธรรมดา ตามอ้ายกึ่มมาโล้ด


1.อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

2.อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

3.อุทยานแห่งชาติคลองลาน

4.อุทยานแห่งชาติแม่วงก์


วันที่บันทึกภาพ : 9-13 สิงหาคม 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------

1.อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

----------------------------------------------------------------------------------------------

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับประกาศให้เป็น "มรดกโลก" จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534 แบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง รูปแบบศิลปะที่ปรากฏมีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยา


อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตภายในกำแพงเมืองและเขตนอกกำแพงเมือง

-เขตภายในกำแพงเมือง- วัดพระธาตุ วัดพระแก้ว เป็นต้น

-เขตภายนอกกำแพงเมือง- วัดช้างรอบ วัดพระสี่อริยาบถ วัดสิงห์ วัดพระนอน เป็นต้น


ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น


ค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณสถาน

คนไทย : 20 บาท (เที่ยวได้ 1 เขต) 30 บาท (เที่ยวได้ 2 เขต)

ชาวต่างชาติ : 100 บาท (เที่ยวได้ 1 เขต) 150 บาท (เที่ยวได้ 2 เขต)

รถยนต์ : 50 บาท/คัน


โทร : 055-854736-7


เส้นทางที่ร่มรื่นกับผืนป่ากลางเมือง เพื่อนๆ สามารถขับรถส่วนตัว รถจักรยานหรือใช้บริการรถราง เพื่อไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ภายในอุทยานฯ ได้

หลังจากที่พวกเรา ได้ข้อมูลคร่าวๆ อธิบายความสำคัญและประวัติโดยย่อจากพี่เจ้าหน้าที่ที่แสนใจดี ที่ศูนย์บริการข้อมูล เสร็จแล้วก็หยิบแผนที่ ออกไปเที่ยวชมกัน"วัดช้างรอบ"

เป็นวัดที่สร้างบนยอดเนิน มีพระเจดีย์ทรงลังกา ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน ที่ชั้นฐานลาน ประทักษิณ ประดับด้วยช้างทรงเครื่องครึ่งตัว จำนวน 68 เชือก ระหว่างช้างแต่ละเชือก มีภาพปั้นรูปลายพรรณพฤกษา ในพระพุทธศาสนา เช่น ต้นโพธิ์ และต้นสาละ


"วัดพระสี่อริยาบถ"

มณฑปจตุรมุข แต่ละทิศประดิษฐาน พระพุทธรูป 4 ปาง คือ เดิน นั่ง ยืน และนอน อยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศตามลำดับ ปัจจุบันเหลือเพียงพระยืนขนาดใหญ่ที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุด พระพักตร์เป็นลักษณะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย"วัดสิงห์"

มีกำแพงศิลาแลงล้อมทั้ง 4 ด้าน ด้านหน้าวัดมีบ่อน้ำทรงสี่เหลี่ยม ห้องอาบน้ำและศาลาท่าน้ำซึ่งนับว่าเป็นศิลาแลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดย ที่ฐานและเสาเป็นศิลาแลง ซึ่งเสานี้ตัดมาจากแหล่งกำเนิดทั้งแท่งมีขนาดกว้างและยาว 1.1 เมตร ความสูง 6.4 เมตร ซึ่งเป็นศิลาแลงเสมา ที่เหลืออยู่ สลักเป็นรูปเทพพนมและอื่นๆ ด้านหลังโบสถ์เป็นวิหารพระนอนที่มีขนาดใหญ่หาดูได้ยากแห่งหนึ่ง


"วัดพระนอน"

มีกำแพงศิลาแลงล้อมทั้ง 4 ด้าน ด้านหน้าวัดมีบ่อน้ำทรงสี่เหลี่ยม ห้องอาบน้ำและศาลาท่าน้ำซึ่งนับว่าเป็นศิลาแลงที่มี ขนาดใหญ่ที่สุด โดยที่ฐานและเสาเป็นศิลาแลง ซึ่งเสานี้ตัดมาจากแหล่งกำเนิดทั้งแท่งมีขนาดกว้างและยาว 1.1 เมตร ความสูง 6.4 เมตร ซึ่งเป็นศิลาแลงเสมาที่เหลืออยู่ สลักเป็นรูปเทพพนมและอื่นๆ ด้านหลังโบสถ์เป็นวิหารพระนอนที่มี ขนาดใหญ่หาดูได้ยากแห่งหนึ่ง


"วัดพระธาตุ"

วัดพระธาตุเป็นวัดใหญ่รองจากวัดพระแก้ว ตั้งอยู่ทางตะวันออกของของเมืองกำแพงเพชร มีเจดีย์ประทานก่อด้วยศิลาแลงและปั้นอิฐ ฐานสี่เหลี่ยมกว้างรอบวิหารจะเป็นกำแพงหินทราย มีประตูในแต่ละด้านซึ่งลักษณะเจดีย์เป็นแบบกําแพงเพชร


"วัดพระแก้ว"

ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ ประกอบด้วย พระปางมารวิชัย 2 องค์ และพระไสยาสน์ 1 องค์

"อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร" ดินแดนมรดกโลก รายล้อมไปด้วยผืนป่าตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่ใครได้แวะมาเที่ยว จ.กำแพงเพชร ต้องมีเช็คอิน และชื่นชมศิลปกรรมอันงดงามที่บรรพชนได้สร้างขึ้นไว้สุดฝีมือ เท่ากับเราได้ย้อนอดีตค้นหาประวัติศาสตร์ของเมือง

เสร็จแล้วพวกเรามีแพลนที่จะไปกางเต็นท์พักแรมที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าต่อ ระหว่างทางจะหาที่เที่ยวและกินข้าว เราก็เหลือบเห็นป้าย "บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง" ดูน่าสนใจดี แวะเข้าไปเที่ยวกันครับ


บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

ตั้งอยู่ที่ ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร ห่างตัวเมืองประมาณ 13 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้บริการอาบน้ำแร่ แช่ฝ่าเท้า รวมทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีจักรยานน้ำ บ้านพักบริการ ลานกางเต็นท์และนวดแผนไทย

บ่อนี้ก็สามารถแช่เท้าได้นะครับ ผ่อนคลายกันไป

หรือใครสนใจที่จะแช่น้ำแร่อุ่นๆ ก็มีห้องเดี่ยวส่วนตัวไว้บริการ ราคาตามป้ายเลยเด้อ

ที่นี่มีพื้นที่กว้างขวางพอสมควร สามารถเช่าจักรยานปั่นเล่น หรือมาถีบจักรยานน้ำได้

มีร้านขายอาหารตามสั่งบริการ มีกาแฟสด มีเครื่องดื่มเย็นๆ ผมนี่ไม่พลาดเลย "ส้มตำลาว" แซ่บหลายเด้อ ขอชม

วิวบริเวณบ้านพัก

บริเวณแช่เท้า หย่อนเท้าแล้วเอนกายลงนอน ผมนี่เผลอหลับเลยละ

พวกผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ 2 ชม. ก็ได้เวลาต้องเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ซึ่งอยู่ถัดไปไม่ไกลนัก ระหว่างทางก็แวะซื้อเสบียงสำหรับแคมป์ปิ้งคืนนี้


----------------------------------------------------------------------------------------------

2.อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

----------------------------------------------------------------------------------------------

"อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า"

ตั้งอยู่ในพื้นที่อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร และอำเภอวังเจ้า จ.ตาก เที่ยว 1 อุทยานได้สองจังหวัด ที่นี่มีป่าอันอุดมสมบูรณ์และยังเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำปิง แน่นอนที่นี่จึงมีน้ำตกให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสอย่างใกล้ชิดหลายแห่งด้วยกัน เช่น น้ำตกเต่าดำ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 3 ชั้น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 34 กิโลเมตร โดยไปทางบ้านโละโคะ แต่เนื่องจากตอนผมไปเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวได้ อดเลยครับ ไม่เป็นไรหน้าหนาวค่อยมาใหม่ เรายังสามารถเที่ยวน้ำตกแถวๆ บริเวณใกล้ๆจุดกางเต็นท์ได้ เช่น น้ำตกคลองวังเจ้า น้ำตกคลองสมอกล้วย แค่นี้ก็ฟินแล้วละครับ

กิจกรรมที่นิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อย คือ มาพักผ่อน กางเต็นท์ แคมป์ปิ้ง เล่นน้ำบริเวณลานกางเต็นท์ภายในที่ทำการอุทยานฯ มีลำธารน้ำใสๆ ไหลผ่าน


ที่นี่มีเจ้าหน้าที่ดูแล มีร้านค้าสวัสดิการ มีไฟฟ้าและมีห้องน้ำที่สะอาดมากๆ มากจนได้รับรางวัลด้วยนะ


น้ำตกคลองวังเจ้า

ไม่สามารถลงเล่นน้ำบริเวณน้ำตกได้ เพราะเป็นหน้าผาสูงชัน และลื่นมาก อันตราย คล้ายๆ น้ำตกเหวนรก ที่อช.เขาใหญ่

เราสามารถเล่นน้ำตรงลำธารได

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

- มีบ้านพักให้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า สำรองที่พักด้วยตนเองที่ http://www.dnp.go.th/parkreserve/reservation.asp
-สำหรับผู้ที่ต้องการพักเต็นท์ต้องนำเต็นท์ไปเองโดยเสียค่าธรรมเนียมสถานที่กางเต็นท์ 30 บาท/คน

สะพาน 2 จังหวัด จ.กำแพงเพชร และ จ.ตาก เที่ยว 1 อุทยาน ได้ตั้ง 2 จังหวัด

เที่ยวพักผ่อนแบบ Slow life หน้าฝน แบบใกล้ชิดธรรมชาติให้สุดฟินกันเลย


อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ

ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

ค่าธรรมเนียมรถยนต์ รถเล็ก รถเก๋ง รถตู้ ฯลฯ คันละ 30 บาท

ปล.โปรดศึกษากฎระเบียบของอุทยาน ให้เกียรตินักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ เคารพสถานที่และที่สำคัญดูแลและรักษาความสะอาดของพื้นที่ให้เหมือนเดิม


----------------------------------------------------------------------------------------------

3.อุทยานแห่งชาติคลองลาน

----------------------------------------------------------------------------------------------

"น้ำตกคลองลาน"

ตั้งอยู่ที่ : อุทยานแห่งชาติคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เกิดจากธารน้ำหลายสายบนเทือกเขาที่สูงไหลมาบรรจบกัน อาบบนหน้าผาหินที่กว้างประมาณ 4 เมตร สูง 100 เมตร การไปเที่ยวสัมผัสความงามธรรมชาติของที่นี่ก็แสนสะดวกสะบาย ไม่ต้องเดินเท้าบุกป่าฝ่าดง ที่นี่สามารถขับรถไปเที่ยว ไปเล่นน้ำตก ไปชมความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งเมืองกำแพงเพชร ยิ่งถ้าได้มากางเต็นท์ แคปปิ้งนอนริมลำธารสักคืน ฟินแน่นอน


บริเวณลานกางเต็นท์ที่ติดลำธาร เล่นน้ำได้ บรรยากาศดี มีห้องน้ำสะอาดแยกชาย - หญิง

น้ำตกคลองลาน เดินมาชมตอนเช้าๆ นักท่องเที่ยวน้อยมาก มีแค่กลุ่มที่เข้ามาพักในอุทยานเท่านั้น


ปริมาณน้ำยังไม่เยอะ ใสและเย็นมาก สามารถลงเล่นน้ำได้


สัมผัสได้ถึงความงามและยิ่งใหญ่ ใครมาแล้วจะหลงรัก "น้ำตกคลองลาน"

:::อัตราค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ:::

ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
รถยนต์ 30 บาท จักรยานยนต์ 20


อุทยานแห่งชาติคลองลาน ไม่ได้มีแค่น้ำตกคลองลานนะครับ ยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น น้ำตกคลองน้ำไหล คลองสวนหมาก ถ้าเพื่อนๆ เสียค่าธรรมเนียมที่น้ำตกคลองลานแล้ว ก็สามารถเข้ามาเที่ยวฟรี โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอีกครั้ง พร้อมแล้วตามอ้ายกึ่มมาโล้ด


"น้ำตกคลองน้ำไหล"

เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยการดูแลของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คล.2 (คลองน้ำไหล) อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองลาน ประมาณ 25 กม.สำหรับใครที่ชื่นชอบน้ำตก ชอบกางเต็นท์นอนใกล้ชิดธรรมชาติ ที่นี่ มีลานกางเต็นท์ที่กว้างขวาง บนลานหญ้าสีเขียวนุ่มๆ ติดลำธารที่มีฉากหลังเป็นน้ำตกขนาดกลาง ที่ีไหลลดหลั่นกันลงมา สัมผัสได้ถึงความเย็นสดชื่น มีร้านค้าสวัสดิการ มีไฟฟ้าและมีห้องน้ำที่สะอาด มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

ลานกางเต็นท์กว้างขวาง สะอาด บนลานหญ้าสีเขียวนุ่มและติดลำธาร ลมพัดเย็นสบาย สามารถเล่นน้ำได้

ทางขึ้นไปเที่ยวน้ำตกชั้นต่างๆเที่ยวเสร็จแล้วก็ไปต่อกันอีกที่ของอุทยานแห่งชาติคลองลาน คือ "คลองสวนหมาก"


ลำน้ำคลองสวนหมาก

ดูแลโดยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ คล.4 (คลองสวนหมาก)

เกิดจากน้ำซับจากป่าอุทยานแห่งชาติคลองลานและป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าไหลลงมารวมกันเกิดลำน้ำคลองสวนหมาก สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของลำน้ำคลองสวนหมากคือ แก่งเกาะร้อย สำหรับน้ำคลองสวนหมากจะมีนักท่องเที่ยวนิยมล่องแพยางประมาณเดือน พฤศจิกายน ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก และมีแก่งหินเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบท้าทายลักษณะของลำคลองสวนหมากจะเป็นแก่งหินและเนินทราย มีน้ำไหลตลอดทั้งปี


มีร้านขายข้าว อาหารตามสั่งและเครื่องดื่มเย็นๆ


นักท่องเที่ยวในระแวกนี้ ชอบมาเที่ยวพักผ่อนและเล่นน้ำให้คลายร้อน เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับครอบครัว และทุกเพศทุกวัย----------------------------------------------------------------------------------------------

3.อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

----------------------------------------------------------------------------------------------

"อุทยานแห่งชาติแม่วงก์"

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ กำแพงเพชรและนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่มีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดอีกแห่ง ซึ่งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติคลองลาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญอีกแห่งของไทย โดยเฉพาะต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่วงก์ และยังก่อเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจไม่น้อย


"ช่องเย็น"

เป็นจุดสูงสุดของถนนคลองลาน - อุ้มผาง และสุดสายถนนที่ยานพาหนะเข้าถึง มีความสูงประมาณ 1,340 เมตร จากระดับน้ำทะเล อุณภูมิเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียส บริเวณนี้เป็นช่องเขาที่ลมพัดผ่านตลอดเวลา จึงถูกขนานนามว่า "ช่องเย็น" ใครที่ได้ไปสัมผัสจะรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นของพื้นที่แห่งนี้ นอกจากนี้ยังทำให้พบพันธุ์ไม้ที่ชอบความชุ่มชื้น จำพวกเฟิร์น กล้วยไม้ มอส มหัสดำ (Treefern)

ช่องเย็น ยังเป็นถิ่นอาศัยของนกนานาชนิด ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งดูนกที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทย

ไปชมบรรยากาศ "ช่องเย็น" ในฤดูฝนกันครับ

ลานกางเต็นท์ บริเวณช่องเย็น สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้

มีจุดชมวิว 360 องศา ชื่อ "ภูสวรรค์" สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,427 เมตร ระยะทางแค่ ๓๐๐ เมตร จากลานกางเต็นท์ แต่ใช้เวลาเดินขึ้นภู เกือบครึ่งชั่วโมง สามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้น - ตก ได้อย่างสวยงาม

"จุดชมวิวกิ่วกระทิง"
ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 81 ไปตามถนนคลองลาน-อุ้มผาง ประมาณ 16 กิโลเมตร จะถึงบริเวณหน้าผา เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของป่า รอบๆ ได้อย่างสวยงาม

:::ข้อควรรู้และการเตรียมตัว:::

1. นักท่องเที่ยวต้องมาลงทะเบียนที่ศูนย์บริการฯ และแจ้งความประสงค์สำรองที่พักเต็นท์ หรือจองเต็นท์ ก่อนจะขึ้นไปช่องเย็นทุกครั้ง
2.ที่ช่องเย็น มีจุดชมวิว 360 องศา ชื่อ "ภูสวรรค์" สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,427 เมตร ระยะทางแค่ 3๐๐ เมตร จากลานกางเต็นท์ แต่ใช้เวลาเดินขึ้นภู เกือบครึ่งชั่วโมง สามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้น - ตก ได้อย่างสวยงาม ถ้าโชคดีเจอทะเลหมอกด้วยแล้วยิ่งฟิน
3.ยอดเขาที่สูงที่สุดของ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ คือ ยอดเขาโมโกจู ระดับความสูงประมาณ 1,964 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ใครสนใจต้องเดินเท้า ระยะไกล
4. จากที่ทำการฯ ถึง ช่องเย็น ระยะทาง 28 กิโลเมตร ใช้เวลาขับรถประมาณ 1 ชั่วโมง รถกระบะ รถแวน รถเก๋ง รถอีโคคาร์ มอเตอร์ไซด์ รถจักรยาน สามารถขับขี่ขึ้นช่องเย็นได้
5.ช่องเย็น ไม่มีร้านค้า ร้านอาหาร แสงสว่างมีจำกัด ไฟฟ้ามีให้ใช้ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น ควรเตรียมไฟฉาย รองเท้าแตะไปด้วยเวลาไปทำธุระที่ห้องน้ำ
6.ช่องเย็น มี "คุ่น" และ "ทาก" ในฤดูฝน ใครที่แพ้จะหายช้า คันที่สุดในสามโลก เวลากัดจะไม่ค่อยรู้สึก แต่จะรู้สึกคันทีหลังตอนมันบินไปแล้ว ควรเตรียมสเปรย์กันยุงกันแมลงไปด้วย
7.ช่องเย็น ฤดูฝน ทั้งลมและฝนอาจเจอได้ ไม่ต่างกันกับภูทับเบิก เตรียมอุปกรณ์แคมป์ให้พร้อม เต็นท์ต้องมีคุณภาพพอสมควร ไม่งั้นพังยับ ได้ย้ายไปหลับบนรถแน่นอน
8. "ถุงขยะ" เป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ ต้องเตรียมถุงดำไปใส่ขยะเพื่อนำกลับลงมาทิ้งด้านล่างด้วยนะครับ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หากเพื่อนๆ กำลังมองหาที่เที่ยวฤดูฝน "กำแพงเพชร" ดินแดนแห่งมรดกโลก ศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงาม ผู้คนที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรี และมีเทือกเขาที่เต็มไปด้วยผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และสวยงามซ่อนอยู่ รอให้เพื่อนๆ ได้มาเที่ยวและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด การเดินทางก็สะดวกสะบาย จะรอช้าอยู่ทำไม แชร์ให้คนที่คุณอยากไปด้วยพาไปสิ


"ประสบการณ์ใหม่ ไม่ออกไปหา ไม่มีทางเจอ" Life is a journey

#เพราะเขาเราจึงมาเที่ยวกำแพงเพชร #Amazingไทยเท่ #เที่ยวหน้าฝน #ดีแต่เที่ยว#Thailand #กำแพงเพชรอ้ายกึ่มมักเล๊าะ

 วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.24 น.

ความคิดเห็น