สามารถติดตามการเดินทางของเราสองคน ได้ที่ เพจ: ฅน ติด เที่ยว

https://www.facebook.com/AristitleTour/

ที่นี่..บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ. พิษณุโลก

ดินแดนกุ้ยหลินเมืองไทย..การเดินทางสายธรรมชาติ..ขุนเขา..ที่ยังคงเดิม

ที่นี่เป็นเขตอนุรักษ์ภูเขาหินปูนอายุ 360 ล้านปี ที่เชื่อกันว่าเคยเป็นท้องทะเล เลยทำให้มีภูเขาหินปูนแปลกตามากมายเกิดขึ้น

ฅน ติด เที่ยว

 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 23.50 น.

ความคิดเห็น