"เมืองพิจิตรไม่ได้มีแค่จระเข้ แต่มีช้างด้วยนะ" รีวิวโดย ฅน ติด เที่ยว

สามารถติดตามการเดินทางของเราสองคน ได้ที่ เพจ: ฅน ติด เที่ยว https://www.facebook.com/AristitleTour/ "เมืองพิจิตรไม่ได้มีแค่จระเข้ แต่มีช้างด้วยนะ"ที่นี่"วัดเขารูปช้าง" ตั้งอยู่ที่ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๒๔๔ – พ.ศ. ๒๒๔๕ พร้อมกับวัดโพธิ์ประทับช้าง ในสมัยพระศรีสรรเพ

"เมืองพิจิตรไม่ได้มีแค่จระเข้ แต่มีช้างด้วยนะ"

"เมืองพิจิตรไม่ได้มีแค่จระเข้ แต่มีช้างด้วยนะ"

 วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.37 น.

 วันที่เดินทาง 24 ส.ค. 2561

สามารถติดตามการเดินทางของเราสองคน ได้ที่ เพจ: ฅน ติด เที่ยว

https://www.facebook.com/AristitleTour/

"เมืองพิจิตรไม่ได้มีแค่จระเข้ แต่มีช้างด้วยนะ"
ที่นี่"วัดเขารูปช้าง" ตั้งอยู่ที่ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๒๔๔ – พ.ศ. ๒๒๔๕ พร้อมกับวัดโพธิ์ประทับช้าง ในสมัยพระศรีสรรเพชรที่ ๘ (พระเจ้าเสือหรือขุนหลวงสรศักดิ์ ) แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยสมุหนายกผู้ควบคุมไพร่พลมาสร้างวัดโพธิ์ประทับช้าง ตามพระราชประสงค์ ซึ่งได้มาพบภูเขาส่วนยอดมีลักษณะเหมือนรูปช้าง เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมในการสร้างวัดและที่พักอยู่บนที่สูง เพื่อตรวจภูมิประเทศดูแลความปลอดภัยของไพร่พล เมื่อดำเนินการสร้างเสร็จแล้วจึงให้ชื่อว่า “วัดเขารูปช้าง” ตามลักษณะหินสีขาวที่ซ้อนกันเหมือนรูปช้างคุกเข่าอยู่บนยอดเขา สถาปัตยกรรมทั้งโบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป ปรางค์ เจดีย์ กุฏิ ล้วนเป็นลักษณะสมัยอยุธยา เช่นเดียวกับวัดโพธิ์ประทับช้าง

ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๓๐๐ ได้มีการสร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุไว้บนยอดส่วนหัวของเขารูปช้าง ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าฟ้ามงกุฎ (รัชกาลที่ ๔) ขณะทรงผนวชเป็นภิกษุได้ทรงธุดงค์ ผ่านมายังเมืองนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย สวรรคโลก และอุตรดิตถ์ ทรงแวะประทับที่วัดเขารูปช้าง เพื่อร่วมฉลองวิหาร (วิหารหลวงพ่อสาคร) วัดเขารูปช้าง เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๓๗๖ นับได้ว่าวัดเขารูปช้างแห่งนี้ พระเจ้าแผ่นดิน เป็นผู้สร้าง งานประเพณี “ปิดทองไหว้พระขึ้นเขาเพ็ญเดือน ๓” จึงเริ่มตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑๒ ค่ำ ถึงแรม ๑ ค่ำเดือน ๓ รวม ๕ วัน ๕ คืน กว่าร้อยปีแล้วที่วัดเขารูปช้างได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญขึ้นตามลำดับ นับจากสมัยของพระเดชพระคุณพระครูพิพัฒน์ธรรมคุณ (หลวงพ่อเตียง) สมัยพระครูวิเวกธรรมมาภิรมย์ หรือหลวงพ่อเทิ้ม จนถึงปัจจุบัน


ทุกๆปีจะมีงานประจำปี ประดับตกแต่งไฟสวยงามตระการตา


เจดีย์ปฐวีปิฎก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ประดับด้วยกระเบื้องโมเสด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานเจดีย์ ๑๓.๑๐ เมตร ส่วนยอดของเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุ ส่วนฐานบรรจุแผ่นอิฐที่จารึกพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์


รอยพระพุทธบาท สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๐ (สมัยรัชกาลที่ ๕) ด้วยทองสำริด ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๔.๔๐ เมตร มีมณฑปทรงจัตุรมุขครอบไว้ ภายในมีภาพเขียนบริเวณฝาผนัง เรื่องไตรภูมิพระร่วง ปัจจุบันภาพเขียนชำรุดเป็นอย่างมากแทบไม่เหลือร่องรอยให้เห็น


ทางเดินขึ้นไปชมเขารูปช้าง


ตำนานเรือขนทอง


เขารูปช้าง


วิวสวยมากครับ


มองเห็นถนนสุดลูกหูลูกตา


เจดีย์บรรจุพระธาตุ (บนยอดเขารูปช้าง) สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐ เจดีย์มีลักษณะเป็นรูประฆังคว่ำ ฐานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เมตร บรรจุพระธาตุไว้บนส่วนยอด บูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ด้วยการประดับด้วยกระเบื้องสีทอง สั่งผลิตจากประเทศอิตาลี โดยนายเฉลียว อยู่วิทยา พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์

ความคิดเห็น