บึงสีไฟวันวาน กับศาลาหลังเก่า
จังหวัด พิจิตร
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อุปกรณ์ที่ใช้
    Canon EOS-600D
    Canon EOS-6D
    Canon EOS 5D Mark IV

เนื่องจากตอนนี้ศาลาหลังเก่าของบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ถูกรื้อ แล้วทำใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยถือโอกาศนำรูปเก่าๆของศาลา มารวบรวมไว้ดูเล่นกันน๊ะครับ
รูปจะเรีนงกันตามปีที่ถ่ายเลยน๊ะครับ

ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2562

แบกกล้อง

 วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.51 น.

ความคิดเห็น