“ธรรมชาติ มิติในความว่าง”

ความรู้สึกที่สัมผัสได้จากการเพ่งพินิจไปยังภาพวาดธรรมชาติเหล่านั้น ความรู้สึกสงบเงียบ แต่ก็เหมือนเราสามารถมองเห็นมิติของภาพเคลื่อนไหวไปมา ดังเช่น ต้นหญ้าอ่อนปลิวไหวไปตามลม

โดยนิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 11 ของคุณสมวงศ์ ทัพพรัตน์ ผู้ซึ่งเป็นศิลปินที่มีผลงานออกสู่สายตาสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่องถึง 36 ปีเต็ม ในนิทรรศการครั้งนี้ศิลปินได้นำผลงานจิตรกรรม ทั้งเทคนิคสีน้ำและสีน้ำมัน จำนวน 100 ชิ้น มาจัดแสดงภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติ มิติในความว่าง”

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2561

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (The National Gallery)

"เป็นความรู้สึกของความสงบเยือกเย็นที่สัมผัสได้จากโทนสีและความละมุนของภาพ"


"มีทั้งภาพวาดขนาดเล็กใหญ่ให้เราได้ชมเชยกัน"

" สาระของรูปทรงที่แทรกตัวอยู่ในความว่าง และบรรยากาศของช่วงเวลาต่าง ๆ ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้น ได้สร้างความงดงามอันน่าประทับใจสำหรับศิลปิน "
" ธรรมชาตินำพาไปสู่ความสงบทางใจและเกิดความพึงพอใจต่อการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย "

"โทนสีขาวอ่อน"


แนวคิด :

ในนิทรรศการครั้งนี้ ศิลปินใช้สาระของธรรมชาตินำพาไปสู่ความสงบทางใจและเกิดความพึงพอใจต่อการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งคือ สาระของรูปทรงที่แทรกตัวอยู่ในความว่าง และบรรยากาศของช่วงเวลาต่าง ๆ ที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้น ได้สร้างความงดงามอันน่าประทับใจสำหรับเขา ซึ่งสาระของธรรมชาติที่ประทับใจเป็นเพียงการกระตุ้นในเบื้องต้น แต่ด้วยการฝึกสมาธิตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงเกิดจากการพิจารณาและมุ่งลึกสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่ามกลางความว่าง การปรากฏของรูปลักษณ์ในธรรมชาติกับความว่างที่นำเสนอโดยใช้บรรยากาศของสีเป็นหลักในผลงานจิตรกรรม ได้สร้างมุมมองของการทวนกลับไปมาระหว่างรูปลักษณ์กับความว่าง และเห็นความซับซ้อนของมิติในความว่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สิ่งเหล่านี้คือ ความงาม ความจริงในผลงานที่มุ่งมั่นแสดงมิติของความสงบเย็นเป็นการเยี่ยมชมนิทรรศการที่รู้สึกเหมือนเราได้เสพธรรมมะเข้าไปส่วนหนึ่งกับความสงบทางความรู้สึกและสายตาจากโทนสีที่เบาบางอ่อนโยนเหล่านี้
Adventure-of-St

 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.25 น.

ความคิดเห็น