จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2561
ปีนี้มาในชื่องาน "แซ่บนัว หัวม่วน"
เริ่มแล้ว 8 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62 !! 😘

เป็นประจำในทุกๆ สิ้นปี ที่ฟาร์ม จิม ทอมป์สัน
จะเปิดให้เข้าชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ
ต้องบอกว่า ปีนี้ดอกไม้จัดเต็ม จุดถ่ายรูปเยอะมาก
เรายังจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม อาหารการกิน
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานอีกด้วย

พิกัด : https://goo.gl/maps/v7n9dGxtuXG2
เวลาเปิดให้เข้าชม : 9.00-17.00 น.

📌 ราคาบัตรเข้าชมหน้าฟาร์ม
- วันธรรมดา : เด็ก 130 บาท / ผู้ใหญ่ 180 บาท / ผู้สูงอายุ 90 บาท
- วันเสาร์-อาทิตย์ : เด็ก 160 บาท / ผู้ใหญ่ 220 บาท / ผู้สูงอายุ 90 บาทมาแซ่บนัว หัวม่วน ด้วยกันเด้อพี่น้อง

กลุ่มจะออกไปเที่ยว : goo.gl/LPXzfq
Facebook : facebook.com/taekhobfah
Twitter : twitter.com/taekhobfah
Instagram : instagram.com/taekhobfah

#JimThompsonFarm
#จิมทอมป์สันฟาร์มทัวร์2561
#จะออกไปแตะขอบฟ้า

จะออกไปแตะขอบฟ้า

 วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 21.24 น.

ความคิดเห็น