ร้อนนี้ที่ น้ำตกก้อหลวง รีวิวโดย Mint Mint

ท่องเที่ยวชุมชน นวัตวิถี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของน้ำตกก้อหลวง ภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ อยู่ห่างจาก อำเภอเมืองลำพูน ระยะทาง 146 กม. จากจุดจอดรถ น้ำตกก้อหลวง คือ น้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 22 กิโลเมตรเป็นน้ำตกหิ

ร้อนนี้ที่ น้ำตกก้อหลวง

ร้อนนี้ที่ น้ำตกก้อหลวง

 วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.56 น.

 วันที่เดินทาง 20 มี.ค. 2562

ท่องเที่ยวชุมชน นวัตวิถี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ของน้ำตกก้อหลวง ภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ อยู่ห่างจาก อำเภอเมืองลำพูน ระยะทาง 146 กม. จากจุดจอดรถ

น้ำตกก้อหลวง คือ น้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 22 กิโลเมตรเป็นน้ำตกหินปูน ที่เกิดจากห้วยแม่ก้อไหลผ่านหน้าผาหินปูนสูงประมาณ 20 เมตร ไหลลดหลั่นกันลงมามีทั้งหมด 7 ชั้น และตกลงมายังแอ่งน้ำขนาดใหญ่สีเขียว

ตัวน้ำตกที่ส่งเสียงสายน้ำที่ไหลผ่านหินปูนลงมาจากลำน้ำห้วยก้อ ทำให้เกิดน้ำตกหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงาม และมีสระน้ำคล้ายรูปหัว น้ำในสระจะมีสีเขียวมรกตอันเป็นเอกลักษณ์ของน้ำตกแห่งนี้

ก่อนถึงน้ำตกก้อหลวง จะถึง น้ำตกตาดสด จุดนี้ห้ามลงเล่นน้ำ

จากนี้เดินไปอีก 200 เมตรก็ถึงน้ำตกก้อหลวง

สำหรับนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำต้องสวมชูชีพทุกคน (ที่น้ำตกมีบริการชูชีพ )อย่างไรก็ตามทางอุทยานฯ มีมาตรการดูแลความปลอดภัยป้ายแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ค่อยดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ห้ามกระโดดลงน้ำ เพราะมีความลึกถึง 8 เมตร โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งตลอดลำธารของน้ำตกจะเห็นสีของน้ำที่พักตามแอ่งต่างๆ เป็นสีเขียวเช่นกันความคิดเห็น