เกาะขาม เกาะใกล้กรุงที่ให้อารมณ์ทะเลใต้ รีวิวโดย Jobbu Jobbu

เกาะ สวยๆใกล้กรุงที่จะบอกว่าห่างจะกรุงเทพ เพียง 150 กิโลเมตรโดยประมาณแค่สัตหีบ จังหวัดชลบุรีนี่เองอยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ อยู่ใกล้เคียงกับเกาะแสมสาร ห่างจากฝั่งระยะประมาณ 9 กิโลเมตรแต่บรรยากาศสวยงามใช้ได้ นํ้าใสสวยบาดใจ มีจุดดำนํ้าตื้นระยะความลึกก

เกาะขาม เกาะใกล้กรุงที่ให้อารมณ์ทะเลใต้

เกาะขาม เกาะใกล้กรุงที่ให้อารมณ์ทะเลใต้


เกาะ สวยๆใกล้กรุงที่จะบอกว่าห่างจะกรุงเทพ เพียง 150 กิโลเมตรโดยประมาณแค่สัตหีบ จังหวัดชลบุรีนี่เองอยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ อยู่ใกล้เคียงกับเกาะแสมสาร ห่างจากฝั่งระยะประมาณ 9 กิโลเมตรแต่บรรยากาศสวยงามใช้ได้ นํ้าใสสวยบาดใจ มีจุดดำนํ้าตื้นระยะความลึกก็ประมาณ 3 - 6 เมตรจะมีหอยมือเสือ หอยมือแมว เปิดให้เที่ยวเฉพาะวันหยุดเท่านั้นวันธรรมดาไม่เปิดให้เที่ยวกันนะครับอย่ามาผิดวัน เกาะแห่งนี้จำกัดนักท่องเที่ยวกันวันละประมาณ 400 คนการซื้อตั๋วได้ที่ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ เกาะขามไม่มีที่พักนะครับ เรือออกเที่ยวสุดท้ายก็ประมาณ 4 โมงเย็นโดยประมาณ


ความคิดเห็น