พิธีเปิดงานวิ่งมาราธอนสัมพันธไมตรีไทย-จีน ครบรอบ 44 ปี

จังหวัดชลบุรี : ..สุภาพ ปราโมช ประธานองค์กรพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-จีนและสมาคมการค้าเอเชีย-จีนพร้อมบุตรสาวนางสาวประจงจิต พลายเวช นางสาวอภิญญา ปราโมช ร่วมกับ บริษัท กวางโจว วาว วาวจำกัด (Guangzhou Wou Wou) และบริษัท ตู้เทียนเฉียว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของจีนจัดกิจกรรม “วิ่งมาราธอนสัมพันธไมตรีไทย-จีน ครบรอบ 44 ปี” โดยนำคณะชาวจีนใหญ่ที่สุดจำนวนกว่า 3,500 คนมาร่วมวิ่งในงานนี้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงการกีฬาในประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธไมตรีของทั้งสองประเทศ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และมีนักวิ่งมาราธอนจากชมรม สมาคมต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่ง

(ซ้าย) พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
(ขวา) ม.ล.สุภาพ ปราโมช ประธานองค์กรพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-จีน
และสมาคมการค้าเอเชีย-จีน

ในงานได้รับกียรติจาก พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการกองทัพเรือ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค1 , นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา รวมทั้งนายวัชรพล สารสอนรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเมืองพัทยา และสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยา ร่วมจัดกิจกรรมนี้ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด กองทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นางสาวประจงจิต พลายเวช และ นางสาวอภิญญา ปราโมช

พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ กล่าวว่า “ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธไมตรีทางการทูตอันดีมาอย่างยาวนานจนนับได้ว่าคนไทยและคนจีนเป็นพี่น้องกัน กองทัพเรือถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการสร้างสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ อีกทั้งยังเคยร่วมจัดการฝึกรบร่วมไทย-จีน Blue-Strike อย่างต่อเนื่องมาหลายครั้ง และในระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้มีการนำนาวิกโยธินไทยไปร่วมปฏิบัติการฝึกร่วมดังกล่าว ณ เมืองซ่านหวุ่น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำสันติภาพส่งเสริมมิตรภาพ พัฒนาความร่วมมือเพิ่มพูนขีดความสามารถทางยุทธวิธี ระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งผมถือว่า การจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนในครั้งนี้ถือเป็นปรากฎการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีชาวจีนกว่า 3,500 คน และคนไทยอีกหลายคนมาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

(บนซ้าย) ผู้บริหารบริษัท ตู้เทียนเฉียว จำกัด
(ล่างซ้าย) นาย Zhang Yue ประธานบริษัท กวางโจว วาว วาว จำกัด

(ขวา) นายวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา

ประเทศไทยและกองทัพเรือรวมทั้งองค์กรสำคัญต่าง ๆ ของไทยได้ร่วมกันต้อนรับ เป็นอีกมิติหนึ่งของการสร้างสัมพันธไมตรีผ่านกิจกรรมเชิงกีฬา อันก่อให้เกิดความสามัคคีและกองทัพเรือมีความยินดีที่ได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ และเนื่องในปีนี้เป็นปีสำคัญมากสำหรับประเทศไทยเนื่องจากเป็นปีที่ได้จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย จึงได้ถือโอกาสนี้ร่วมถวายพระพรร่วมกัน”

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา
ฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และอุปนายกสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

โล่ห์รางวัลในงานวิ่งมาราธอนไทย-จีน ครบรอบ 44 ปี

..สุภาพ ปราโมช กล่าวต่อว่า “ “กิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนเพื่อสานสัมพันธไมตรีไทย-จีนครบรอบ 44 ปี” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่เพิ่มโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมกีฬามาราธอนในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นการท่องเที่ยวในองค์รวมให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมั่นใจกลับมาเที่ยวไทยมากขึ้น นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างปลอดภัย และสร้างภาพลักษณ์อันดีในความร่วมมือมิติใหม่ที่หน่วยงานราชการไทยให้ความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมซึ่งมีชาวจีนมาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อแสดงศักยภาพของการจัดกิจกรรมการกีฬาและกรีฑาของไทยให้ได้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และสร้างความรักความสามัคคี ความผูกพันของคนทั้งสองชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

บรรยากาศก่อนการออกวิ่งของนักวิ่งจากไทย และจีน

นางสาว ประจงจิต พลายเวช และนางสาว อภิญญา ปราโมช ในฐานะประธานจัดงาน กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่จะช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นการเที่ยวไทยอย่างปลอดภัยต่อความรู้สึกของชาวจีนให้มาประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนโครงการ One Belt One Road ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายผูกมิตรกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ดั่งพี่น้องกันมาอย่างยาวนาน

เตรียมเข้าเส้นสตาร์ท

ดร.กาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค1 เผยว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลัก ที่สนับสนุนทางด้านกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันหรือกีฬาเพื่อสุขภาพ ซึ่งในการจัดกิจกรรม วิ่งเพื่อสานสัมพันธไมตรี ไทย - จีน ครั้งนี้ กกท.ในนามหน่วยงานภาครัฐ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่มาเที่ยวอย่างเดียวแต่ยังได้ออกกำลังกายและได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรี สร้างมิตรภาพ และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกทางหนึ่งด้วยครับ”

ประธานร่วมกันกดแตรปล่อยตัวนักวิ่งไทย จีน เพื่อเป็นสัญญาณออกวิ่ง

เตรียมปล่อยตัวออกวิ่ง

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และอุปนายกสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เผยว่า “สำหรับการท่องเที่ยวของชลบุรี ถือว่าเติบโตตลอดที่ผ่านมาเราโตถึง 6-7% สัดส่วนยังคงเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศประมาณ 50 / 50 ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ที่สำคัญนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับ 1 คือจีน ราว 2.5 ล้าน แม้ที่ผ่านมาเกิดปัญหานักท่องเที่ยวชาวจีนลดน้อยลงช่วงเดือนกรกฎาคม จนถึงธันวาคม ผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตพอสมควร จึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวเหมือนเดิม แต่อย่างไรก็ดีในข่วงต้นปีนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ

ภาพธงชาติสองชาติวิ่งนำปล่อยตัวนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ท

ที่ผ่านมาเมืองพัทยาถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับตลาดจีน เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกโหวตจากนักท่องเที่ยวจีนหลายพื้นที่ และมีจำนวนห้องพักจำนวนกว่า 200,000 ห้อง สามารถรองรับตลาดจีนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เข้ามาประชุมสัมมนา กลุ่มนักท่องเที่ยวครอบครัว รวมทั้งกรุ๊ปทัวร์ต่าง ๆ เราอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา เนื่องจากเมืองพัทยา มีเทศกาลทั้งปีสามารถเป็นตัวกระตุ้น หรือจูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวที่พัทยาและชลบุรีได้เป็นอย่างดี เช่น พัทยา มิวสิคเฟสติวัล งานพลุนานาชาติ เป็นต้น สำหรับการจัดงานวิ่งมาราธอนสัมพันธไมตรีไทย-จีนครบรอบ 44 ปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากที่คนจีนชื่นชมประเทศไทยที่ให้การต้อนรับอย่างดีและเมืองพัทยาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดครั้งนี้

นักวิ่งระหว่างวิ่งไปตามเส้นทางที่กำหนด

นายวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา เผยว่า “การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นผลดีที่เมืองพัทยาได้รับประโยชน์สูงเนื่องจากจำนวนนักวิ่งชาวจีนที่มาร่วมในครั้งนี้กว่า 3,500 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวด้วย ถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญมากของกลุ่มที่เรียกว่าไมซ์ซิตี้ ด้วยบริษัทนี้แค่บริษัทเดียวนำพาคณะกว่า 3,500 คน มาประชุม เลี้ยงรับรองและร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งวิ่งมาราธอนในประเทศไทย และเลือกมาที่เมืองพัทยาซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่มาจับจ่ายในปริมาณสูง และมีอิสระในการใช้จ่ายทำให้เราเกิดการกระจายรายได้ ซึ่งที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 1 ของพัทยาด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างดี เป็นภาพลักษณ์ครั้งแรกที่นักวิ่งเป็นคนจีนทั้งหมด เพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ในวันนี้ถือว่ามีความสำคัญมากในการประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวจากชาวจีน และนานาชาติต่าง ๆ ที่จะได้ทราบข่าว และสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยา โดยครั้งหน้านักวิ่งในชุดนี้จะเดินทางมาวิ่งที่เมืองพัทยาอีกครั้งซึ่งได้มีการประสานงานกับท่านนายกเมืองพัทยาเรียบร้อยแล้วและเราก็ได้เตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่างเต็มที่”

บรรยากาศที่เส้นชัยระหว่างรอนักวิ่งเข้าสู่เส้นชัย

จากกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างความประทับใจในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของหน่วยงานราชการหลายภาคส่วน การต้อนรับที่อบอุ่น มิตรภาพ น้ำใจไมตรีของคนไทย และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อสุขภาพ ทำให้ประธานบริษัท กวางโจว วาว วาว จำกัด นาย Zhang yue ประธานบริษัทฯและนาย Du Tianqiao รู้สึกขอบคุณคนไทยและนำคณะมาเยือนประเทศไทยอีก พร้อมพานักวิ่ง นักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมวิ่งมาราธอนสัมพันธไมตรีไทย-จีน ในโอกาสต่อไปกว่า 10,000 คน

มอบรางวัลและประกาศนียบัตรสำหรับนักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัย

สายลม ที่ผ่านมา

 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.17 น.

ความคิดเห็น