"พระพุทธสกลสีมามงคล" วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ปากช่อง เขาใหญ่ รีวิวโดย สายลม ที่ผ่านมา

เชื่อว่าหลายท่านที่เดินทางไปบนเส้นทางสายมิตรภาพ มาทางกลางดง จะได้เห็นพระพุทธรูปปางสมาธิสีขาวองค์ใหญ่ ประดิษสถานอยู่บนเชิงเขาฝั่งขากลับเข้ากรุงเทพฯ นั่นคือ "พระพุทธสกลสีมามงคล" แห่ง วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ปากช่อง เขาใหญ่ แต่น้อยคนนะคะที่รู้ว่า จริง ๆ แล้ว "พระพุทธสกลสีมามงคล" สร้างด้วยความเชื่อ และ

"พระพุทธสกลสีมามงคล" วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ปากช่อง เขาใหญ่

"พระพุทธสกลสีมามงคล" วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ปากช่อง เขาใหญ่

 วันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.18 น.

 วันที่เดินทาง 20 มิ.ย. 2562

เชื่อว่าหลายท่านที่เดินทางไปบนเส้นทางสายมิตรภาพ มาทางกลางดง จะได้เห็นพระพุทธรูปปางสมาธิสีขาวองค์ใหญ่ ประดิษสถานอยู่บนเชิงเขาฝั่งขากลับเข้ากรุงเทพฯ นั่นคือ "พระพุทธสกลสีมามงคล" แห่ง วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ปากช่อง เขาใหญ่ แต่น้อยคนนะคะที่รู้ว่า จริง ๆ แล้ว "พระพุทธสกลสีมามงคล" สร้างด้วยความเชื่อ และศรัทธา ตามพุทธประวัติ

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม (วัดพระขาว) และ พระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์ หรือ "พระพุทธสกลสีมามงคล" บนภูเขาสีเสียดอ้า นี้ เป็นดำริของ ท่านพ่อลี ธัมมธโร แห่งวัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีคณะศรัทธาญาติโยมมาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดและพระพุทธรูป ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยวัดสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ แต่พระพุทธรูปยังไม่ทันจะสร้างแล้วเสร็จ ท่านพ่อลีก็มรณภาพลงเสียก่อน

พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นนั้นเป็นพระพุทธรูปนั่งปางประทานพรสีขาวบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ ได้ทำการขยายส่วนมาจากพระพุทธรูป ภ.ป.ร. มีขนาดหน้าตักกว้าง ๒๗.๒๕ เมตร องค์พระสูง ๔๕ เมตร หมายถึง พระพุทธองค์ทรงโปรดเวไนยสัตว์อยู่ ๔๕ พรรษา หรือเรียกว่าทรงทำพุทธกิจอยู่ ๔๕ พรรษา หลังจากตรัสรู้แล้ว

สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีน้ำหนักถึง ๓,๐๐๐ ตัน ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขากลางป่าเขียว สูงจากระดับพื้นดิน ๑๑๒ เมตร หรือ ๕๖ วา หมายถึง พระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า ๕๖ ประการ

การสร้างองค์พระในครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายโดยพระราชกุศล เป็นพระบรมราชานุสรณ์พิเศษ และได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และขอพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อของทั้ง ๒ พระองค์ (ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระราชินี) อัญเชิญมาประดิษฐานที่ฐานองค์พระพุทธรูป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ได้ทรงพระราชทานพระนามว่า “พระพุทธสกลสีมามงคล” แต่ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่า “หลวงพ่อขาว” หรือ “หลวงพ่อใหญ่” ตามรูปลักษณ์และขนาดของพระพุทธรูปองค์นี้ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะหลายกิโลเมตร

พระพุทธสกลสีมามงคล (หลวงพ่อขาว) มีพุทธลักษณะดังนี้
- สูงจากระดับพื้นดิน ๑๑๒ เมตร หรือ ๕๖ วา หมายถึง พระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า ๕๖ ประการ
- องค์พระพุทธรูปสูง ๔๕ เมตร หมายถึง พระพุทธองค์ทรงโปรดเวไนยสัตว์อยู่ ๔๕ พรรษา หรือเรียกว่า
ทรงทำพุทธกิจอยู่ ๔๕ พรรษา หลังจากตรัสรู้แล้ว

- หน้าตักกว้าง ๒๗ เมตร (๑๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ) หมายถึง องค์แห่งธุดงค์ค์วัตร ๑๓ ประการ
- พระเกตุ (โมลี) สูง ๗ เมตร หมายถึง โพชฌงค์ ๗ องค์แห่งการตรัสรู้
- พระกรรณ (หู) ยาว ๖.๘๐ เมตร
- ช่องพระนาสิก (จมูก) มีขนาดกว้างพอถังน้ำมัน ๒๐๐ ลิตรลอดได้
- พระเนตรดำขลิบด้วยเมฆพัด (โลหะผสมชนิดหนึ่ง) และดวงพระเนตรฝังมุก

ทางเดินขึ้นไปนมัสการพระพุทธสกลสีมามงคล (หลวงพ่อขาว) จะมีลักษณะเป็นบันไดขึ้น ๒ ด้าน สร้างโค้งเว้าประกอบกันเป็นรูปใบโพธิ์ ขึ้นไปบรรจบกันที่องค์พระพุทธรูป บันไดมีทั้งสิ้น ๑,๒๕๐ ขั้น (นับรวมทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา) ซึ่งเท่ากับจำนวนพระอรหันต์สาวก ผู้ทรงอภิญญา ๖ ที่เดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ณ วัดพระเวฬุวัน นอกเมืองราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย ในคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ อันเป็นการก่อกำเนิดแห่ง “วันมาฆบูชา” นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริเวณโดยรอบวัดมีความร่มรื่น แถบภูเขาเป็นที่พักพิงของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย อันจะได้ยินเสียงของนกนานาชนิด และเสียงของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่โดยรอบ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ปากช่อง เขาใหญ่ แห่งนี้ เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านใกล้เคียง และบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาเคารพกราบไหว้ ทำบุญ อยู่อย่างไม่ขาดสาย

นอกจากนี้ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ยังอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่ ถนนหนทางดี สามารถขับรถเข้ามาสักการะบูชาได้โดยง่าย และอยู่ห่างจาก สวนซ่อนศิลป์ ไม่มากนัก โดยรอบยังล้อมรอบไปด้วย สวนผัก และสวนดอกไม้ของชาวบ้าน ให้ทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่สำคัญเราสามารถลงไปถ่ายรูปในแปลงดอกไม้ หรือแปลงผักได้ ตราบใดที่ไม่ไปเหยียบย่ำของเขาเสียหาย หรือขออนุญาติเขาเสียก่อนที่จะลงไป

หลวงพ่อขาวองค์ใหญ่อยู่ด้านบน หลวงพ่อขาวองค์เล็ก (จำลอง) อยู่ด้านล่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้หลาย ๆ ท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถขึ้นบันไดไปด้านบนได้ ก่อนจะเดินขึ้นไปถึงบริเวณบันไดโอบนั้น มีชานพักที่เราสามารถมองวิวทิวทัศน์จากด้านบน ลงมาด้านล่างที่สวยงาม และน่าประทับใจ

หากใครที่ผ่านไปมาบนถนนเส้นนี้ ควรหาเวลาแวะพักรถ ลงมายืดเส้นยืดสาย และนมัสการหลวงพ่อขาวเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้านกันสักหน่อย ที่บริเวณลานจอดรถของทางวัด มักมีพ่อค้าแม่ค้า นำสินค้าขึ้นชื่อของปากช่อง มาวางจำหน่ายในราคาถูก


ความคิดเห็น