ม่อนล่อง จุดชมวิวที่สูงที่สุดในแม่ริม รีวิวโดย t.aroundtogether

ม่อนล่อง เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในแม่ริมในความสูงที่ 1450 เมตร จึงทำให้อากาศดีเราสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงใหม่บรรยากาศดี มักเป็นที่ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกดินของใครหลายๆคน ตรงพื้นที่ม่อนล่องสามารถกลางเต๊นได้แต่อาจไม่มีความสะดวกในเรื่องร้านค้า ไม่มีไฟฟ้าหลายๆคนยังไม่รู้ว่าม่อนล่องอยู่ตรง

ม่อนล่อง จุดชมวิวที่สูงที่สุดในแม่ริม

ม่อนล่อง จุดชมวิวที่สูงที่สุดในแม่ริม

 วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.35 น.

 วันที่เดินทาง 13 ก.ค. 2562

ม่อนล่อง เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในแม่ริม
ในความสูงที่ 1450 เมตร จึงทำให้อากาศดี
เราสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงใหม่
บรรยากาศดี มักเป็นที่ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น
และพระอาทิตย์ตกดินของใครหลายๆคน

ตรงพื้นที่ม่อนล่องสามารถกลางเต๊นได้
แต่อาจไม่มีความสะดวกในเรื่องร้านค้า ไม่มีไฟฟ้า
หลายๆคนยังไม่รู้ว่าม่อนล่องอยู่ตรงไหน
แต่เมื่อไปม่อนแจ่ม เราจะเห็นป้ายไปม่อนล่อง
กับการเดินทางจากม่อนแจ่มไปเพียง 4 กิโลเมตร
แต่เส้นทางสำหรับรถเก๋งอาจยากหน่อย
เพราะเส้นทางอาจโดนน้ำกัดเซาะเป็นหลุมบ่อ
เราสามารถเดินทางโดนเหมารถจากชาวบ้านตรงสามล้อม้งตรงม่อนแจ่มไปได้

ช่วงที่เราไปคือเป็นช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน

บรรยากาศดีมาก อากาศเย็นๆ

ถ้าเป็นช่วงที่อากาศชื้นๆฝนตกหน่อยๆก็คงจะมีหมอกฟุ้งๆให้ได้เห็นกัน

ไปนั่งชมวิว สูดอากาศดีๆกันที่ม่องล่อง

แล้วเก็บภาพมาให้ชมกันด้วยนะคะ

ติดตามกันต่อที่ t.aroundtogether
ความคิดเห็น