สวัสดีค่ะ ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดสระแก้ว อยากไปเที่ยวที่ไหนกันคะ วันนี้เรามีอีกหนึ่งอุทยานประวัติศาสตร์มาแนะนำกันนะ ก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม และหากใครที่ตอนนี้กำลังหาข้อมูลสำหรับไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์

เราขอแนะนำเว็บนี้ รูปสวยและที่สำคัญข้อมูลแน่นมาก

>> http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/ <<

“ปราสาทสด๊กก๊อกธม” โบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว และเป็นโบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง

เดิมเรียกว่า “ปราสาทเมืองพร้าว” ต่อมาเรียกว่าปราสาทสด๊กก๊อกธม “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” จ.สระแก้วปราสาทสด๊กก๊อกธม แปลว่า ปราสาทใหญ่ที่มีต้นกกขึ้นรกรุงรัง หันไปทางทิศตะวันออก ปราสาทประธาน ตามจารึกกล่าวว่าประดิษฐาน “แท่นศิวลึงค์” และ “ฐานโยนี” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15 เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อถือในลัทธิศาสนาฮินดูปราสาทสด๊กก๊อกธมประกอบด้วยองค์ปราสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน มีกำแพงแก้ว 2 ชั้น ชั้นนอกทำด้วยศิลาแลงชั้นในทำด้วยหินทรายตัวปราสาทก่อด้วยหินทรายมีโคปุระหรือซุ้มประตูเหลืออยู่เพียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเท่านั้น ภายในระเบียงคตมีบรรณาลัยก่อด้วยหินทราย 2 หลัง อยู่หน้าปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นปรางค์ประธานด้านนอกปราสาททางทิศตะวันออกมีสระน้ำขนาดใหญ่ รูปสี่เหลี่ยมมีถนนปูด้วยหินจากตัวปราสาทไปจนถึงสระน้ำ
สถานที่ตั้ง: บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
เวลาทำการ: เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07:00-18:00 น.
อัตราค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม
* เกร็ดความรู้

“ปราสาทสด๊อกก๊อกธม” คำว่า “สด๊กก๊อกธม” เป็นภาษาเขมร “สด๊อก” แปลว่า รก ทึบ

ก๊อก” แปลว่า ต้นกก

ธม” แปลว่า ใหญ่ ดังนั้น “สด๊กก๊อกธม” จึงแปลว่า รกไปด้วยต้นกกขนาดใหญ่

ประเทศไทยของเรายังมีอุทยานประวัติศาสตร์อีกมากที่สวยงามและแต่ละที่ก็มีประวัติที่ยาวนานและมีมนต์ขลังสุดๆ เพื่อนๆ คนไหนเคยไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ที่ไหนมาแล้วก็สามารถมาแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะคะ > <
-------------------------------------------------------------
Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation
-------------------------------------------------------------
ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
⭐️Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
💬Line: @livingmuseumth
🎨IG : https://www.instagram.com/livingmuseum.th
🐦Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
📨E-mail: [email protected]


Admin: Numsomns

livingmuseumth

 วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.32 น.

ความคิดเห็น