“วัดช้าง” อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาวัดช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลหันตรา จังหวัดอยุธยา ใกล้กับวัดมเหยงคณ์ไม่ทราบประวัติของการก่อสร้าง แต่จากการขุดแต่งทำให้ทราบว่าเจดีย์ประธานของวัดช้าง เดิมเคยเป็นเจดีย์ช้างล้อมมาก่อนเช่นเดียวกับเจดียประธานวัดมเหยงคณ์คติการสร้างเจดีย์ช้างล้อมหรือช้างคำ นิยมสร้างกันมากในศิลปะสุโขทัย ส่วนศิลปะอยุธยาพบเพียง 2 แห่ง คือ ที่วัดมเหยงคณ์ และวัดช้าง และยังพบว่ามีการสร้างแบบเจดีย์สิงห์ล้อมอีก 2 แห่ง คือ วัดธรรมิกราช และวัดแม่นางปลื้ม โดยเชื่อว่าเจดีย์ทั้ง 4 องค์นี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ตอนต้น


การสร้างเจดีย์ช้างล้อมในสมัยอยุธยานั้น น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยโดยปรากฏให้เห็นอยู่หลายแห่งเช่นเจดีย์ วัดช้างล้อมเมืองศรีสัชนาลัย วัดช้างล้อม วัดสรศักดิ์ วัดเจดีย์สี่ห้อง เมืองสุโขทัย และวัดช้างล้อม เมืองกำแพงเพชรโบราณสถานวัดช้าง น่าจะเป็นโบราณสถานที่สำคัญคู่กับวัดมเหยงคณ์ ไม่มีประวัติการก่อสร้างของวัดช้าง แต่มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดมเหยงคณ์ในการสร้างวัดช้างไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง จากขนาดของเจดีย์ประธานที่มีขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่า วัดช้างน่าจะมีความสำคัญพอ ๆ กับวัดมเหยงคณ์ ผู้ที่สร้างวัดช้างน่าจะเป็นพระมหากษัตริย์เช่น เดียวกับวัดมเหยงคณ์

🚩 แผนที่สำหรับใครที่อยากดูภาพรวม 🕹

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/ayutthaya/index.php/th/event/13-event/407-historicalpark.html

🔭คลิกเพื่อเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/ayutthaya/360/watchang.html
สถานที่ตั้ง: 196 ต.บลคลองถ่อ ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.
อัตราค่าเข้าชม: ชาวไทย: ท่านละ 10 บาท บัตรรวม 40 บาท
ชาวต่างชาติ: ท่านละ 50 บาท บัตรรวม 220 บาท
โทรศัพท์/โทรสาร: 035-242286
อีเมลล์: [email protected]


Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation


ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
⭐️Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
💬Line: @livingmuseumth
🎨IG : https://www.instagram.com/livingmuseum.th
🐦Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
📨E-mail: [email protected]


Admin: Numsomns

livingmuseumth

 วันพฤหัสที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.47 น.

ความคิดเห็น