วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่

เป็นวัดสำคัญขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของเมืองศรีสัชนาลัย แนวเดียวกับวัดช้างล้อมและวัดเจดีย์เจ็ดแถว ตัววัดอยู่ถัดจากวัดเจดีย์เจ็ดแถวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงระฆังก่อด้วยศิลาแลง แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงฐานเขียงหน้ากระดาน ฐานปัทม์และมาลัยลูกแก้ว 3 ชั้น ส่วนองค์ระฆังนั้นอยู่ในสภาพชำรุดและส่วนยอดได้พังทลายไปแล้วโดยวิหารประธานของวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่เป็นอาคารโถงขนาด 6 ห้อง มีมุขยื่นออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีบันไดทางขึ้นวิหาร 7 แห่ง โดยแบ่งเป็นด้านหน้า 3 แห่ง ด้านหลังและด้านข้างอีก 4 แห่ง ส่วนด้านบนของวิหารมีเสาที่ก่อด้วยศิลาแลงที่ยังคงสภาพเดิมอยู่ประมาณ 10 เสาด้วยกัน ซึ่งภายในวิหารยังคงปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีและอาสนะสงฆ์อย่างชัดเจน ในส่วนกำแพงของวัดนั้นก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน แต่มีทางเข้าด้านหน้าแค่เพียงด้านเดียวทั้งนี้แต่เดิมชาวบ้านต่างเรียกวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ในชื่อสามัญว่า “วัดเก้าห้อง” เนื่องจากตัวของวิหารได้ตั้งอยู่หน้าเจดีย์ใหญ่ซึ่งเหลือเพียงครึ่งองค์นั้นมีอยู่ 9 ห้องด้วยกัน และจุดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือ เจดีย์ทรงลังกาที่ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งแตกต่างจากเจดีย์ทรงลังกาของวัดอื่น ๆ
แผนที่สำหรับใครที่อยากดูภาพรวม
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sisatchanalai/index.php/th/event/13-event/289-historicalpark.html

คลิกเพื่อเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง 360 องศา

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sisatchanalai/360/watsuankaeoutthayanyai.html

อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/

Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation


ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: [email protected]


Admin: Numsomns

livingmuseumth

 วันพฤหัสที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.59 น.

ความคิดเห็น